SIM kartica

Koristim postpejd tarifu uz ugovor sa popustom na mesečnu naknadu. Da li imam pravo na ovu naknadu i nakon isteka ugovorne obaveze?

Detaljnije

Koja su mi dokumenta potrebna za zaključivanje postpejd ugovora?

Detaljnije

Da li mogu da promenim postpejd tarifu ako imam važeću ugovornu obavezu i na koji način?

Detaljnije

SIM kartica

Ako deaktiviram uslugu Net Limit početkom meseca, da li ću platiti punu cenu naknade za taj mesec?

Detaljnije

Kako mogu da proverim stanje na računu?

Detaljnije

Da li mogu da dobijem listing za određeni period?

Detaljnije

Kako da ograničim potrošnju na svom postpejd broju?

Detaljnije

SIM kartica

Da li mogu da zadržim isti broj u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe SIM kartice?

Detaljnije

SIM kartica

Tarife za osobe sa invaliditetom

Detaljnije

Ako sa tarife Miks L pređem na Omoriku 15, da li i dalje imam mogućnost da do kraja meseca koristim internet po smanjenoj brzini?

Detaljnije

Da li mogu da pređem sa postpejda na pripejd?

Detaljnije

Da li mogu da pređem sa pripejda na postpejd i da zadržim isti broj?

Detaljnije

SIM kartica

Da li se posebno naplaćuje aktivacija 4G usluge?

Detaljnije

Ukoliko u toku meseca potrošim besplatni saobraćaj iz mesečne naknade da li mogu da kupim dodatnu količinu?

Detaljnije

Koliko se naplaćuje usluga za ponovno uključenje broja koji je isključen zbog duga?

Detaljnije

SIM kartica

Načini aktivacije i uslovi korišćenja usluge Net Limit

Detaljnije

Cene međunarodnog saobraćaja

Detaljnije

Cene u nacionalnom saobraćaju

Detaljnije

Povoljnosti m:tel minuta koji su u okviru mesečne naknade

Detaljnije

SIM kartica

Uslovi korišćenja promocije mts Disk

Detaljnije
Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.