Telehousing u mts Data centru

Vaša oprema u sigurnim rukama

Vaši serveri su najbezbedniji u mts Data centru. Locirani u Beogradu i Kragujevcu, mts Data centri pružaju najsavremenije napajanje, klimatizaciju i fizičko-tehničku zaštitu.

Telehousing u mts Data centru

Vaša oprema u sigurnim rukama

Vaši serveri su najbezbedniji u mts Data centru. Locirani u Beogradu i Kragujevcu, mts Data centri pružaju najsavremenije napajanje, klimatizaciju i fizičko-tehničku zaštitu.

Sistemi mts Data centra

Obezbeđeni idealni uslovi

Elektroenergetsko napajanje

• Glavno napajanje: ~3x400/230 V 50 Hz 1,6 MVA
• Dizel generator: 1,6 MVA
• U Beogradu postoji 2N+1 redundansa na nivou privoda, glavnog napajanja i dizel generatora (2 aktivna i 1 rezervni)
• UPS: 300/230V AC, 50Hz (Beograd: 20 minuta, Kragujevac: 15 minuta neprekidnog rada)
• Napajanje za kabinete: 32 A monofazno, na zahtev 32 A trofazno

Hlađenje

• Prosečna temperatura: 23°C - 25°C (24 ± 1°C)
• Vlažnost: 40-50% (45 ± 5%)
• Redundantni (N+1) sistem hlađenja
• Kontrola temperature i vlažnosti vazduha preko centralnog sistema za upravljanje

Protivpožarni sistem

• Stabilni sistem za automatsko gašenje požara - NOVEC
• Rano upozorenje - laserska detekcija dima
• Zidovi su vatrootporni 120 minuta
• Prostor Data Centra je poseban protivpožarni sektor u objektu

Fizičko-tehničko obezbeđenje

• Fizičko obezbeđenje 24x7 uz pristup samo ovlašćenom osoblju
• U Beogradu postoji fizički obezbeđen i odeljen prostor za smeštaj opreme (boksovi)
• Bezbednosne zone sa alarmima i karticama za pristup
• Video nadzor uz arhiva snimaka i evidencija ulazaka

 

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak