Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.

28. avgust 2023

Politika privatnosti i opšti uslovi korišćenja usluge mts Disk

Preuzmi

20. jul 2023

Lista angažovanih lica za obradu podataka Telekoma Srbija

Preuzmi

15. jun 2023

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti korisnika usluge Brza registracija Telekoma Srbija

Preuzmi

05. septembar 2022

Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbija

Preuzmi

05. septembar 2022

Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija

Preuzmi

24. januar 2022

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti korisnika usluge internet plaćanja Telekoma Srbija

Preuzmi

20. decembar 2021

Rešenje o imenovanju članova komisije za rešavanje prigovora-reklamacija

Preuzmi

20. decembar 2021

Rešenje o imenovanju savetodavnog tela za zaštitu potrošača

Preuzmi

13. maj 2021

Politika privatnosti i opšti uslovi korišćenja usluge iris GO Telekoma Srbija

Preuzmi

09. jun 2020

Pravilnik o rešavanju prigovora

Preuzmi

31. oktobar 2023

Izmene OU u javnoj mobilnoj mreži - prepaid

Preuzmi

03. jul 2023

Izmena tačke 17 OU za usluge u javnoj mobilnoj mreži - prenosivost broja

Preuzmi

03. jul 2023

Izmena tačke 16 OU za usluge u javnoj fiksnoj mreži - prenosivost broja

Preuzmi

02. jun 2023

Izmena OU u javnoj mobilnoj mreži - kvalitet usluga

Preuzmi

02. jun 2023

Izmena OU u javnoj fiksnoj mreži - kvalitet usluga

Preuzmi

01. jun 2021

Izmena Opštih uslova u mobilnoj mreži - dopuna člana 19

Preuzmi

01. april 2021

Izmena tačke 6 Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbije sa datumom primene od 01.05.2021. godine

Preuzmi

10. septembar 2019

Izmena Opštih uslova za pružanje m:SAT TV usluge sa datumom primene od 10.10.2019. godine

Preuzmi

10. septembar 2019

Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija sa datumom primene od 10.10.2019. godine

Preuzmi

10. septembar 2019

Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbije sa datumom primene od 10.10.2019. godine

Preuzmi

Uvežite sve usluge i uštedite!