mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

24. januar 2022

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti korisnika usluge internet plaćanja Telekoma Srbija

Preuzmi

20. decembar 2021

Rešenje o imenovanju članova komisije za rešavanje prigovora-reklamacija

Preuzmi

20. decembar 2021

Rešenje o imenovanju savetodavnog tela za zaštitu potrošača

Preuzmi

13. maj 2021

Politika privatnosti i opšti uslovi korišćenja usluge iris GO Telekoma Srbija

Preuzmi

09. jun 2020

Pravilnik o rešavanju prigovora

Preuzmi

26. mart 2020

Privatnost korisnika portala i aplikacija Telekoma Srbija

Preuzmi

03. mart 2020

Opšti uslovi korišćenja aplikacije mplati Telekoma Srbija

Preuzmi

18. decembar 2019

Opšta pravila i uslovi korišćenja usluge mts Meerkiddo

Preuzmi

04. oktobar 2019

Opšti uslovi korišćenja aplikacije mts BeoGRADSKA karta Telekoma Srbija

Preuzmi

28. avgust 2019

Politika zaštite privatnosti korisnika Telekoma Srbija

Preuzmi

01. jun 2021

Izmena Opštih uslova u mobilnoj mreži - dopuna člana 19

Preuzmi

01. april 2021

Izmena tačke 6 Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbije sa datumom primene od 01.05.2021. godine

Preuzmi

10. septembar 2019

Izmena Opštih uslova za pružanje m:SAT TV usluge sa datumom primene od 10.10.2019. godine

Preuzmi

10. septembar 2019

Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija sa datumom primene od 10.10.2019. godine

Preuzmi

10. septembar 2019

Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbije sa datumom primene od 10.10.2019. godine

Preuzmi

15. jul 2019

Dopuna Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija sa datumom primene od 15.08.2019. godine

Preuzmi

29. maj 2019

Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbija sa datumom promene 26.08.2018

Preuzmi

01. jun 2018

Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbije sa datumom primene od 01.07.2018. godine

Preuzmi

01. jun 2018

Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija sa datumom primene 13.04.2018. godine

Preuzmi

Uvežite sve usluge i uštedite!