mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

05. septembar 2022

Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbija

Preuzmi

05. septembar 2022

Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija

Preuzmi

24. januar 2022

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti korisnika usluge internet plaćanja Telekoma Srbija

Preuzmi

20. decembar 2021

Rešenje o imenovanju članova komisije za rešavanje prigovora-reklamacija

Preuzmi

20. decembar 2021

Rešenje o imenovanju savetodavnog tela za zaštitu potrošača

Preuzmi

13. maj 2021

Politika privatnosti i opšti uslovi korišćenja usluge iris GO Telekoma Srbija

Preuzmi

09. jun 2020

Pravilnik o rešavanju prigovora

Preuzmi

26. mart 2020

Privatnost korisnika portala i aplikacija Telekoma Srbija

Preuzmi

18. decembar 2019

Opšta pravila i uslovi korišćenja usluge mts Meerkiddo

Preuzmi

04. oktobar 2019

Opšti uslovi korišćenja aplikacije mts BeoGRADSKA karta Telekoma Srbija

Preuzmi

01. jun 2021

Izmena Opštih uslova u mobilnoj mreži - dopuna člana 19

Preuzmi

01. april 2021

Izmena tačke 6 Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbije sa datumom primene od 01.05.2021. godine

Preuzmi

10. septembar 2019

Izmena Opštih uslova za pružanje m:SAT TV usluge sa datumom primene od 10.10.2019. godine

Preuzmi

10. septembar 2019

Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija sa datumom primene od 10.10.2019. godine

Preuzmi

10. septembar 2019

Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbije sa datumom primene od 10.10.2019. godine

Preuzmi

15. jul 2019

Dopuna Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija sa datumom primene od 15.08.2019. godine

Preuzmi

29. maj 2019

Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbija sa datumom promene 26.08.2018

Preuzmi

01. jun 2018

Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbije sa datumom primene od 01.07.2018. godine

Preuzmi

01. jun 2018

Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija sa datumom primene 13.04.2018. godine

Preuzmi

Uvežite sve usluge i uštedite!