Istorijat Društva

2023. - U decembru je okončan postupak pripajanja zavisnog društva Globaltel d.o.o. Beograd.

2023. – U julu stičemo vlasništvo nad 100% udela u privrednom društvu GLOBALTEL d.o.o. Beograd.

2023. – Nakon izdavanja Trinaeste emisije običnih akcija Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd u junu, učešće „Telekom Srbija“ a.d. Beograd u kapitalu navedene banke iznosi 7.47%.

2022. – U julu smo realizovali prvu investiciju u start up projekat posredstvom Alternativnog investicionog fonda TS VENTURES FOND d.o.o. Beograd.

2022. – U januaru je osnovan Alternativni investicioni fond TS VENTURES FOND d.o.o. Beograd. TS VENTURES FOND d.o.o. Beograd predstavlja prvi zvanični Venture Capital Fond u Republici Srbiji, koji je osnovan u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima. Takođe, predstavlja i prvi korporativni Venture Capital Fond u ovom delu Evrope, sa ciljem ulaganja u startape i inovativne preduzetnike koji su u početnoj fazi razvoja svog biznisa, a sa druge strane imaju veliki potencijal za brzi globalni rast poslovanja. Fond „Telekom Srbija“ a.d. Beograd je osnovan po ugledu na najveće svetske kompanije i na taj način će, ulaganjem u inovacije, osigurati dalje unapređenje i rast svog poslovanja u predstojećem periodu. Više informacija o TS VENTURES FOND d.o.o. Beograd možete pogledati ovde.

2021. - Nakon izdavanja Jedanaeste emisije običnih akcija Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd u decembru, učešće Telekom Srbija a.d. Beograd u kapitalu navedene banke iznosi 9.52%.

2021. - U novembru je okončan postupak pripajanja zavisnog društva mts AntenaTV d.o.o. Beograd- Novi Beograd.

2021. - U avgustu smo osnovali Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima TS Ventures d.o.o. Beograd.

2021. – U julu smo osnovali privredno društvo u Makedoniji MTEL DOOEL Skoplje.

2021. - U junu je okončan postupak pripajanja zavisnog društva mts banka a.d. Beograd, Banci Poštanska Štedionica a.d. Beogradna na osnovu kojeg je „Telekom Srbija“ a.d. Beograd stekao 10,08% učešća u akcijskom kapitalu Banke Poštanska Štedionica a.d. Beograd

2021. - U junu je okončan postupak pripajanja zavisnog društva Moja Supernova d.o.o. Beograd.

2020. - U julu Kopernikus technology d.o.o. Beograd sprovodi postupak pripajanja pojedinih kablovskih operatora na teritoriji Republike Srbije.
- U septembru Kopernikus technology d.o.o. Beograd vrši promenu poslovnog imena i nastavlja poslovanje pod nazivom MOJA SUPERNOVA d.o.o. Beograd.
- Tokom oktobra i novembra MOJA SUPERNOVA d.o.o. Beograd nastavlja sa spovođenjem postupka pripajanja kablovskih operatora na teritoriji Republike Srbije.

2019. - U septembru stičemo vlasništvo nad 100% udela u „Preduzeće METEOR SAT TV“ d.o.o. Užice

2019. - U julu stičemo vlasništvo nad 100% udela u "EXE NET" d.o.o. Niš.

2019. - U junu stičemo vlasništvo nad 100% udela u "Telemark systems" d.o.o. Čačak.

2019. - U aprilu stičemo vlasništvo nad 100% udela u Preduzeću za promet, usluge, inženјering i telekomunikacije "BPP ING" d.o.o. Grocka.

2019. - U januaru stičemo vlasništvo nad 100% udela u privrednim društvima Radijus vektor d.o.o. Beograd i MASKO d.o.o. Beograd.

2018. - U novembru stičemo vlasništvo nad 100% udela u privrednom društvu Kopernikus technology d.o.o. Beograd, a u decembru nad 100% udela u privrednom društvu Avcom d.o.o. Beograd.

2017. - U maju smo pristupili Društvu za projektovanje i izgradnju informacionih sistema YUNET INTERNATIONAL d.o.o. Beograd.

2016. - U martu smo osnovali Privredno društvo mts AntenaTV d.o.o. Beograd.

2015. - Privredno društvo mts D.O.O. osnovano je u oktobru, u skladu sa Briselskim sporazumom i Akcionim planom iz oblasti telekomunikacija, radi obavljanja telekomunikacione delatnosti na području Kosova i Metohije.

2015. - U avgustu smo pristupili privrednom društvu GO4YU d.o.o. Beograd.

2015. - Istog meseca, uvedena je i nova LTE (4G) tehnologija koja nudi sasvim novi doživljaj mobilnih komunikacija.

2015. - U aprilu smo integrisali sve usluge mobilne, fiksne, Interneta i multimedije u jedinstveni brend mts.

2015. - Početkom godine, nakon date ponude za preuzimanje, stekli smo vlasništvo nad ukupno 57,89% akcija mts banke a.d. Beograd.

2014. - U decembru, stičemo vlasništvo nad 55,79% akcija Dunav banke a.d. Beograd (sada mts banka a.d. Beograd).

2012. - Građani, zaposleni i bivši zaposleni "Telekom Srbija" a.d. Beograd, saglasno odredbama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 123/07, 30/10 i 115/14) i Odluke Vlade Republike Srbije o prenosu akcija bez naknade građanima - nosiocima prava, zaposlenima i bivšim zaposlenima Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. ("Službeni glasnik RS", br. 41/12), postali su vlasnici 21,89% akcija ,,Telekom Srbija" a.d. Beograd, izdatih bez nominalne vrednosti.

2012. - U januaru smo stekli vlasništvo nad 20% akcija osnovnog kapitala (sopstvene akcije), koje su do tada bile u vlasništvu O.T.E.

2011. - U avgustu smo postali većinski vlasnik Društva za telekomunikacije HD WIN d.o.o. Beograd (TV kanali Arena Sport).

2010. – "Telekom Srpske" a.d. Banja Luka je postao tržišni lider u mobilnoj telefoniji u BiH.

2010. - U aprilu "Telekom Srpske" a.d. Banja Luka postaje vlasnik 49% udela u "m:tel" d.o.o. Podgorica.

2009. - Osnovali smo TS:NET B.V. Amsterdam.

2009. - Ostvarili smo rekordnu dobit od pokretanja multimedijalnih servisa (IPTV).

2008. - Osnovali smo Društvo za telekomunikacije FiberNet d.o.o. Podgorica.

2008. - Sproveli smo reorganizaciju u skladu sa primenom koncepta konvergencije servisa.

2007. - Regionalno smo se proširili u BiH i Crnoj Gori, putem zavisnih privrednih društava: Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka (Mtel a.d. Banja Luka) i Društva za telekomunikacije mtel d.o.o. Podgorica.

2006. - Uvodimo 3G tehnologije i pružanje usluga ADSL Interneta.

2003. - JP PTT saobraćaja ,,Srbija" (danas JP "Pošta Srbije") postaje vlasnik 80% udela, otkupom akcija od italijanskog partnera.

1998. - Počeli smo sa pružanjem usluga mobilne telefonije.

1997. - U procesu strukturne i vlasničke transformacije PTT sistema Srbije 1997. godine osnovana je kompanija "Telekom Srbija" a.d. Beograd kao jednočlano akcionarsko društvo, a od juna iste godine u vlasništvu je tri akcionara: JP PTT saobraćaja "Srbija" (danas JP "Pošta Srbije"), Telecom Italia (posredstvom filijale STET International Netherland N.V.) i OTE Grčka.

Vlasnička struktura

Većinski vlasnik kompanije je Republika Srbija sa 58,11% udela u vlasništvu. Pored Republike Srbije, vlasnici kapitala su "Telekom Srbija" a.d. Beograd sa 20% akcija, građani Republike Srbije sa 14,95% i zaposleni i bivši zaposleni "Telekom Srbija" a.d. Beograd i njegovog prethodnika sa 6,94%. Statistički prikaz vlasništva se može pronaći na web adresi Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Podaci o registraciji se mogu pronaći na adresi Agencije za privredne registre.

Ukoliko ste akcionar „Telekom Srbija“ a.d. Beograd i želite da preuzmete materijale za 62. redovnu sednicu Skupštine, potrebno je da se obratite sa zahtevom za preuzimanje materijala na email adresu podrska.akcionarima@telekom.rs.

 

08. septembar 2023

ESG izveštaj o poslovanju Telekom Srbija grupe za 2022 godinu

Preuzmi

22. jun 2022

ESG Izveštaj o poslovanju Telekom Srbija grupe za 2021.godinu

Preuzmi

14. jul 2023

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu

Preuzmi

26. septembar 2022

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu

Preuzmi

07. septembar 2021

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

Preuzmi

07. septembar 2020

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Preuzmi

04. jul 2019

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu

Preuzmi

04. septembar 2018

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Preuzmi

01. januar 2016

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu

Preuzmi

01. januar 2015

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu

Preuzmi

01. januar 2014

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Preuzmi

04. avgust 2020

Finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2019. godinu

Preuzmi

03. jul 2019

Finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2018. godinu

Preuzmi

04. septembar 2018

Finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2017. godinu

Preuzmi

01. mart 2016

Finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2016. godinu.

Preuzmi

01. mart 2015

Finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2015. godinu

Preuzmi

01. mart 2014

Finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2014. godinu

Preuzmi

01. mart 2013

Finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2013. godinu

Preuzmi

01. avgust 2019

Konsolidovani finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2018. godinu

Preuzmi

04. septembar 2018

Konsolidovani finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2017. godinu

Preuzmi

01. mart 2016

Konsolidovani finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2016. godinu

Preuzmi

01. mart 2015

Konsolidovani finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2015. godinu

Preuzmi

01. mart 2014

Konsolidovani finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2014. godinu

Preuzmi

01. mart 2013

Konsolidovani finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2013. godinu

Preuzmi

15. septembar 2020

Statut

Preuzmi

27. april 2012

Osnivački akt

Preuzmi

29. maj 2024

Poziv za 62. redovnu sednicu Skupštine

Preuzmi

29. maj 2024

Materijal za 1. tačku Dnevnog reda 62. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

29. maj 2024

Materijal za 2. tačku Dnevnog reda 62. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

29. maj 2024

Materijal za 3. tačku Dnevnog reda 62. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

29. maj 2024

Materijal za 4. tačku Dnevnog reda 62. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

29. maj 2024

Materijal za 5. tačku Dnevnog reda 62. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

29. maj 2024

Materijal za 6. tačku Dnevnog reda 62. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

29. maj 2024

Materijal za 7. tačku Dnevnog reda 62. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

29. maj 2024

Materijal za 8. tačku Dnevnog reda 62. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

29. maj 2024

Materijal za 9. tačku Dnevnog reda 62. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

29. maj 2024

Formular punomocja za glasanje fizickih lica 62. sednica

Preuzmi

29. maj 2024

Formular punomocja za glasanje pravnih lica 62. sednica

Preuzmi

29. maj 2024

Formular za glasanje u odsustvu 62. sednica

Preuzmi

29. maj 2024

Glasački listić 62. redovna sednica Skupštinе 62. sednica

Preuzmi

03. jul 2023

Odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje

Preuzmi

03. jul 2023

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 60. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

03. jul 2023

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2022. godinu

Preuzmi

03. jul 2023

Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2022. godinu

Preuzmi

03. jul 2023

Odluka o odobravanju spajanja godišnjeg izveštaja o poslovanju i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju

Preuzmi

03. jul 2023

Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju

Preuzmi

03. jul 2023

Odluka o odobravanju raspodele dobiti za 2022. godinu

Preuzmi

03. jul 2023

Odluka o izboru revizora za 2023. i 2024. godinu

Preuzmi

03. jul 2023

Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora

Preuzmi

03. jul 2023

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

Preuzmi

03. jul 2023

Zapisnik sa 61. redovne sednice

Preuzmi

05. jul 2022

Odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje

Preuzmi

05. jul 2022

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 59. vanredne sednice Skupštine

Preuzmi

05. jul 2022

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2021. godinu

Preuzmi

05. jul 2022

Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. god

Preuzmi

05. jul 2022

Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. god

Preuzmi

05. jul 2022

Odluka o odobravanju raspodele dobiti za 2021. godinu

Preuzmi

05. jul 2022

Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora

Preuzmi

05. jul 2022

Zapisnik sa 60. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

15. maj 2022

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

Preuzmi

15. maj 2022

Odluka o usvajanju Zapisnika 58. redovne sednice

Preuzmi

15. maj 2022

Odluka o odobravanju emisije dugoročnih neobezbeđenih dužničkih hartija od vrednosti - obveznica

Preuzmi

15. maj 2022

Zapisnik sa 59. vanredne sednice

Preuzmi

05. jul 2021

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

Preuzmi

05. jul 2021

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 57. vanredne sednice Skupštine

Preuzmi

05. jul 2021

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2020. godinu

Preuzmi

05. jul 2021

Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu

Preuzmi

05. jul 2021

Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu

Preuzmi

05. jul 2021

Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu

Preuzmi

05. jul 2021

Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora

Preuzmi

05. jul 2021

Odluka o izboru revizora za pregled polugodišnjih i reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. i 2022. godinu

Preuzmi

05. jul 2021

Odluka o izmenama i dopunama Odluke br. 117294-11-2013 od 27.6.2013. godine

Preuzmi

05. jul 2021

Zaključak o prihvatanju Obaveštenja o pravnom u kome postoji pretpostavljeni lični interes

Preuzmi

05. jul 2021

Odluka o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora

Preuzmi

05. jul 2021

Zapisnik sa 58. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

16. septembar 2020

Odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje

Preuzmi

16. septembar 2020

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 56. redovne sednice

Preuzmi

16. septembar 2020

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Telekom Srbija a.d. Beograd

Preuzmi

16. septembar 2020

Odluka o izdavanju korporativnih obveznica

Preuzmi

16. septembar 2020

Zapisnik sa 57. vanredne sednice Skupštine

Preuzmi

27. jul 2020

Odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje

Preuzmi

27. jul 2020

Odluka o izboru predsednika Skupštine „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmi

27. jul 2020

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 55. vanrendne sednice Skupštine „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmi

27. jul 2020

Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2019. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora

Preuzmi

27. jul 2020

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2019. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora

Preuzmi

27. jul 2020

Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju „Telekom Srbija“ a.d. Beograd i njegovih zavisnih društava za 2019. godinu

Preuzmi

27. jul 2020

Odluka o raspodeli dobiti po Finansijskim izveštajima „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2019. godinu

Preuzmi

27. jul 2020

Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora „Telekom Srbija“ a.d. Beograd o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora

Preuzmi

27. jul 2020

Zapisnik sa 56. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

04. jun 2020

Zapisnik sa 55. vanredne sednice

Preuzmi

04. jun 2020

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

Preuzmi

04. jun 2020

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 54. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

04. jun 2020

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na vršenje druge javne funkcije člana Nadzornog odbora

Preuzmi

04. jun 2020

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

Preuzmi

04. jun 2020

Zaključak o prihvatanju Obaveštenja o pravnom poslu odobrenom od strane nadležnih korporativnih organa Društva

Preuzmi

04. jun 2020

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na vršenje druge javne funkcije člana Nadzornog odbora „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmi

04. jun 2020

Odluka o dopunama Poslovnika o radu Skupštine

Preuzmi

26. jun 2019

Zapisnik sa 54. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

26. jun 2019

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

Preuzmi

26. jun 2019

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 53. redovne sednice Skupštine „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmi

26. jun 2019

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2018. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora

Preuzmi

26. jun 2019

Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2018. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora

Preuzmi

26. jun 2019

Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju „Telekom Srbija“ a.d. Beograd i njegovih zavisnih društava za 2018. godinu

Preuzmi

26. jun 2019

Odluka o raspodeli dobiti po Finansijskim izveštajima „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2018. godinu

Preuzmi

26. jun 2019

Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora „Telekom Srbija“ a.d. Beograd o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora

Preuzmi

26. jun 2019

Odluka o izboru revizora za pregled polugodišnjih i reviziju godišnjih finansijskih izveštaja „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2019. i 2020. godinu

Preuzmi

26. jun 2019

Odluka o izmenama i dopunama Statuta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmi

26. jun 2019

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmi

11. jun 2018

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

Preuzmi

11. jun 2018

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 52. redovne sednice Skupštine „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmi

11. jun 2018

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2017. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora

Preuzmi

11. jun 2018

Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2017. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora

Preuzmi

11. jun 2018

Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju „Telekom Srbija“ a.d. Beograd i njegovih zavisnih društava za 2017. godinu

Preuzmi

11. jun 2018

Odluka o raspodeli dobiti po Finansijskim izveštajima „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2017. godinu

Preuzmi

11. jun 2018

Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora „Telekom Srbija“ a.d. Beograd o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora...

Preuzmi

11. jun 2018

Odluka o izmenama i dopunama Statuta „Telekom Srbija“ a.d.Beograd

Preuzmi

11. jun 2018

Odluka o izmeni Poslovnika o radu Skupštine „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmi

11. jun 2018

Zapisnik sa 53. sednice Skupštine

Preuzmi

28. jun 2017

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

Preuzmi

28. jun 2017

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 51. vanredne sednice Skupštine "Telekom Srbija" a.d. Beograd

Preuzmi

28. jun 2017

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2016. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora

Preuzmi

28. jun 2017

Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2016. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora

Preuzmi

28. jun 2017

Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju "Telekom Srbija" a.d. Beograd i njegovih povezanih pravnih lica za 2016. godinu

Preuzmi

28. jun 2017

Odluka o raspodeli dobiti po Finansijskim izveštajima „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2016. godinu

Preuzmi

28. jun 2017

Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora „Telekom Srbija“ a.d. Beograd o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora...

Preuzmi

28. jun 2017

Odluka o izboru revizora za pregled polugodišnjih i reviziju godišnjih finansijskih izveštaja „Telekom Srbija“ a.d. za 2017. i 2018. godinu i...

Preuzmi

28. jun 2017

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na izbor prof. dr Đorđa Mazinjanina, člana Nadzornog odbora „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za v.d. direktora JP S

Preuzmi

28. jun 2017

Zapisnik sa 52. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

02. decembar 2016

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

Preuzmi

02. decembar 2016

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 50. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

02. decembar 2016

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

Preuzmi

02. decembar 2016

Zapisnik sa 51. vanredne sednice Skupštine

Preuzmi

29. jun 2016

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

Preuzmi

29. jun 2016

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 49. vanredne sednice Skupštine "Telekom Srbija" a.d. Beograd,

Preuzmi

29. jun 2016

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja "Telekom Srbija" a.d. Beograd za 2015. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora

Preuzmi

29. jun 2016

Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Telekom Srbija" a.d. Beograd za 2015. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora

Preuzmi

29. jun 2016

Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju "Телеком Srbija" a.d. Beograd i njegovih povezanih pravnih lica za 2015. godinu

Preuzmi

29. jun 2016

Odluka o raspodeli dobiti po Finansijskim izveštajima "Telekom Srbija" a.d. Beograd za 2015. godinu

Preuzmi

29. jun 2016

Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Telekom Srbija" a.d. Beograd o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora...

Preuzmi

29. jun 2016

Zapisnik sa 50. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

25. septembar 2015

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

Preuzmi

25. septembar 2015

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 48. vanredne sednice Skupštine "Telekom Srbija" a.d. Beograd,

Preuzmi

25. septembar 2015

Odluka o izmenama i dopunama Statuta "Telekom Srbija" a.d. Beograd

Preuzmi

25. septembar 2015

Zaključak o prihvatanju Obaveštenja o pravnom poslu odobrenom od strane nadležnih korporativnih organa Društva u kome postoji pretpostavljeni lični...

Preuzmi

25. septembar 2015

Zapisnik sa 49. vanredne sednice Skupštine

Preuzmi

25. jun 2015

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

Preuzmi

25. jun 2015

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 47. redovne sednice Skupštine "Telekom Srbija" a.d. Beograd,

Preuzmi

25. jun 2015

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja "Telekom Srbija" a.d. Beograd za 2014. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora,

Preuzmi

25. jun 2015

Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Telekom Srbija" a.d. Beograd za 2014. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora,

Preuzmi

25. jun 2015

Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju "Telekom Srbija" a.d. Beograd i njegovih povezanih pravnih lica za 2014. godinu,

Preuzmi

25. jun 2015

Odluka o raspodeli dobiti "Telekom Srbija" a.d. Beograd utvrđene u Finansijskim izveštajima "Telekom Srbija" a.d. Beograd za 2014. godinu,

Preuzmi

25. jun 2015

Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Telekom Srbija" a.d. Beograd o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora...

Preuzmi

25. jun 2015

Odluka o izboru revizora za pregled polugodišnjih i reviziju godišnjih finansijskih izveštaja "Telekom Srbija" a.d. za 2015. i 2016. godinu i...

Preuzmi

25. jun 2015

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja za vršenje druge javne funkcije Dragana Đokovića, predsednika Skupštine "Telekom Srbija" a.d. Beograd,

Preuzmi

25. jun 2015

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja za vršenje druge javne funkcije prof. dr Milana Božića, predsednika Nadzornog odbora "Telekom Srbija" a.d...

Preuzmi

09. mart 2018

Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora "Telekom Srbija" a.d. Beograd.

Preuzmi

25. jun 2015

Zapisnik sa 48. redovne sednice Skupštine "Telekom Srbija" a.d. Beograd

Preuzmi

30. maj 2014

Odluka o izboru predsednika 47. redovne sednice Skupštine „Telekom Srbija“ a.d. Beograd,

Preuzmi

30. maj 2014

Zapisnik sa 46. vanredne sednice Skupštine „Telekom Srbija“ a.d. Beograd,

Preuzmi

30. maj 2014

Odluka o Finansijskim izveštajima „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2013. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora,

Preuzmi

30. maj 2014

Odluka o Konsolidovanim finansijskim izveštajima „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2013. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora,

Preuzmi

30. maj 2014

Godišnji izveštaj o poslovanju „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2013. godinu,

Preuzmi

30. maj 2014

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju „Telekom Srbija“ a.d. Beograd i njegovih zavisnih društava za 2013. godinu,

Preuzmi

30. maj 2014

Odluka o raspodeli dobiti „Telekom Srbija“ a.d. Beograd utvrđene u Finansijskim izveštajima „Telekom Srbija“ a.d. Beograd za 2013. godinu,

Preuzmi

30. maj 2014

Izveštaj Nadzornog odbora „Telekom Srbija“ a.d. Beograd o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora „Telekom Srbija“ a.d...

Preuzmi

30. maj 2014

Odluka o izmenama i dopunama Statuta „Telekom Srbija“ a.d.,

Preuzmi

30. maj 2014

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine „Telekom Srbija“ a.d. br. 117294/10 od 20. 4.2012. godine.

Preuzmi

09. mart 2018

Zapisnik sa 47. redovne sednice Skupštine „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmi

30. maj 2014

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

Preuzmi

18. decembar 2013

Odluka o izboru predsednika 46. vanredne sednice Skupštine

Preuzmi

18. decembar 2013

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 45. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

18. decembar 2013

Odluka o odobravanju isplate privremene dividende (međudividende) akcionarima "Telekom Srbija" a.d.

Preuzmi

18. decembar 2013

Zapisnik za 46. vanredne sednice Skupštine

Preuzmi

18. decembar 2013

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

Preuzmi

27. jun 2013

Odluka o izboru predsednika 45. redovne sednice Skupštine,

Preuzmi

27. jun 2013

Odluka o usvajanju Zapisnika sa 44. vanredne sednice Skupštine „Telekom Srbija“ a.d.,

Preuzmi

27. jun 2013

Odluka o Finansijskim izveštajima „Telekom Srbija“ a.d. za 2012. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora,

Preuzmi

27. jun 2013

Odluka o Konsolidovanim finansijskim izveštajima „Telekom Srbija“ a.d. za 2012. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora,

Preuzmi

27. jun 2013

Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju „Telekom Srbija“ a.d. za 2012. godinu,

Preuzmi

27. jun 2013

Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju „Telekom Srbija“ a.d. i njegovih zavisnih privrednih društava za 2012. godinu,

Preuzmi

27. jun 2013

Odluka o raspodeli dobiti „Telekom Srbija“ a.d. utvrđene u Finansijskim izveštajima „Telekom Srbija“ a.d. za 2012. godinu,

Preuzmi

27. jun 2013

Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora „Telekom Srbija“ a.d. o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora...

Preuzmi

27. jun 2013

Odluka o izboru revizora za pregled polugodišnjih i reviziju godišnjih finansijskih izveštaja „Telekom Srbija“ a.d. za 2013. i 2014. godinu...

Preuzmi

27. jun 2013

Odluka o izmenama i dopunama Odluke Skupštine akcionara „Telekom Srbija“ a.d. o utvrđivanju naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora...

Preuzmi

27. jun 2013

Odluka o izmenama i dopunama Odluke Skupštine akcionara „Telekom Srbija“ a.d. o utvrđivanju politike naknada za rad izvršnog direktora...

Preuzmi

27. jun 2013

Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora „Telekom Srbija“ a.d.,

Preuzmi

27. jun 2013

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora „Telekom Srbija“ a.d.

Preuzmi

27. jun 2013

Zapisnik za 45. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

27. jun 2013

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

Preuzmi

27. jun 2013

Izveštaj sa 45. redovne sednice Skupštine

Preuzmi

27. jun 2013

Spisak prisutnih i zastupanih akcionara na 45. redovnoj sednici Skupštine

Preuzmi

27. jun 2013

Spisak učesnika i pozvanih lica na 45. redovnoj sednici Skupštine

Preuzmi

27. jun 2013

Izveštaj o rezultatima glasanja na 45. redovnoj sednici Skupštine

Preuzmi

13. decembar 2012

Odluka o izboru predsednika 44. Vanredne Skupštine

Preuzmi

13. decembar 2012

Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2011. godinu

Preuzmi

13. decembar 2012

Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora

Preuzmi

13. decembar 2012

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

Preuzmi

13. decembar 2012

Zapisnik sa 44. vanredne sednice Skupštine

Preuzmi

13. decembar 2012

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

Preuzmi

13. decembar 2012

Izveštaj sa 44. vanredne sednice Skupštine

Preuzmi

13. decembar 2012

Spisak prisutnih i zastupanih akcionara na 44. vanrednoj sednici Skupštine

Preuzmi

13. decembar 2012

Spisak učesnika i pozvanih lica na 44. vanrednoj sednici Skupštine

Preuzmi

13. decembar 2012

Izveštaj o rezultatima glasanja na 44. vanrednoj sednici Skupštine

Preuzmi

27. decembar 2023

Obaveštenje akcionarima o izvršenoj isplati dividende

Preuzmi

26. decembar 2023

Obaveštenje akcionarima o postupku i načinu isplate dividende

Preuzmi

15. decembar 2023

Оbaveštenje akcionarima o nameri isplate dividende

Preuzmi

14. jul 2023

Obaveštenje akcionarima o odluci Skupštine o isplati dividende

Preuzmi

26. decembar 2022

Оbaveštenje akcionarima o izvršenoj isplati dividende

Preuzmi

05. jul 2022

Obaveštenje akcionarima o odluci Skupštine o isplati dividende

Preuzmi

06. oktobar 2022

Obaveštenje vezano za dostavu potvrda o rezidentnosti akcionara

Preuzmi

25. novembar 2022

Оbaveštenje akcionarima o nameri isplate dividende

Preuzmi

21. decembar 2022

Obaveštenje akcionarima o postupku i načinu isplate dividende

Preuzmi

29. novembar 2021

Оbaveštenje akcionarima Društva o izvršenoj isplati dividende

Preuzmi

26. novembar 2021

Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende

Preuzmi

12. novembar 2021

Izmena Оbaveštenja o nameri isplate dividende akcionarima Društva

Preuzmi

12. novembar 2021

Оbaveštenje o načinu isplate dividende akcionarima Društva

Preuzmi

05. jul 2021

Obaveštenje u vezi sa dostavom potvrda o rezidentnosti akcionara

Preuzmi

05. jul 2021

Obaveštenje akcionarima o Odluci Skupštine o raspodeli dobiti

Preuzmi

11. decembar 2020

Zahtev za isplatu međudividende za 2020. godinu

Preuzmi

11. decembar 2020

Оbaveštenje o načinu isplate privremene dividende za 2020. godinu posle 14.12.2020. godine

Preuzmi

25. novembar 2020

Obaveštenje o izvršenoj isplati privremene dividende (međudividende) akcionarima Društva za 2020. godinu

Preuzmi

23. novembar 2020

Obaveštenje o postupku i načinu isplate privremene dividende (međudividende) akcionarima Društva za 2020. godinu

Preuzmi

04. novembar 2020

Obaveštenje o nameri isplate privremene dividende (međudividende) akcionarima Društva za 2020. godinu

Preuzmi

19. oktobar 2020

Obaveštenje o Odluci Nadzornog odbora o isplati privremene dividende (međudividende) akcionarima za 2020. godinu

Preuzmi

19. oktobar 2020

Obaveštenje o dostavljanju potvrda o rezidentnosti

Preuzmi

17. jul 2018

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende za 2017. godinu

Preuzmi

03. jul 2018

Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende

Preuzmi

11. jun 2018

Obaveštenje o Odluci Skupštine o isplati dividende akcionarima

Preuzmi

11. jun 2018

Obaveštenje u vezi sa dostavljanjem potvrda o rezidentnosti

Preuzmi

12. mart 2018

Obaveštenje o Odluci Skupštine o isplati dividende akcionarima

Preuzmi

12. mart 2018

Obaveštenje u vezi sa dostavljanjem potvrda o rezidentnosti

Preuzmi

12. mart 2018

Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende

Preuzmi

12. mart 2018

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende za 2016. godinu

Preuzmi

12. mart 2018

Potvrda o plaćenom porezu po odbitku po osnovu isplate dividende akcionarima za 2016. godinu

Preuzmi

12. mart 2018

Obaveštenje o Odluci Skupštine o isplati dividende akcionarima

Preuzmi

12. mart 2018

Obaveštenje u vezi sa dostavljanjem potvrda o rezidentnosti

Preuzmi

12. mart 2018

Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende

Preuzmi

12. mart 2018

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende za 2015. godinu

Preuzmi

12. mart 2018

Obavestenje o Odluci Nadzornog odbora o isplati medjudividende akcionarima

Preuzmi

12. mart 2018

Obavestenje u vezi sa dostavljanjem potvrda o rezidentnosti

Preuzmi

12. mart 2018

Obaveštenje o postupku i načinu isplate privremene dividende (međudividende)

Preuzmi

12. mart 2018

Obaveštenje o izvršenoj isplati privremene dividende (međudividende)

Preuzmi

12. mart 2018

Odluka Skupštine o odobravanju isplate privremene dividende (međudividende)

Preuzmi

12. mart 2018

Odluka Izvršnog odbora o postupku i načinu isplate privremene dividende (međudividende)

Preuzmi

12. mart 2018

Obaveštenje o Odluci Skupštine o isplati privremene dividende (međudividende)

Preuzmi

12. mart 2018

Obaveštenje o postupku i načinu isplate privremene dividende (međudividende)

Preuzmi

12. mart 2018

Dopuna obaveštenja o postupku i načinu isplate privremene dividende (međudividende)

Preuzmi

12. mart 2018

Obaveštenje o dostavljanju potvrda o rezidentnosti

Preuzmi

12. mart 2018

Obaveštenje o izvršenoj isplati privremene dividende (međudividende)

Preuzmi

09. mart 2018

Kodeks korporativnog upravljanja

Preuzmi