Česta pitanja - Investitori

Ko ima pravo da učestvuje u radu Skupštine?

Detaljnije

Da li se i na koji način objavljuje poziv za sednicu Skupštine?

Detaljnije

Kako se dobija potvrda o vlasništvu nad akcijama?

Detaljnije

Od kog momenta se može trgovati akcijama?

Detaljnije

Šta je vlasnički račun?

Detaljnije

Da li naslednici imaju pravo na akcije umrlog lica?

Detaljnije

Koji organ/institucija je nadležan za vođenje i evidentiranje akcija?

Detaljnije

Šta je obična akcija?

Detaljnije

Koju vrstu akcija je izdao „Telekom Srbija“ a.d. Beograd?

Detaljnije

Da li akcionari imaju isti tretman?

Detaljnije

Šta je akcija?

Detaljnije

Ko može biti akcionar?

Detaljnije