Šta je vlasnički račun?

Vlasnički račun je račun na kome su evidentirane sve hartije od vrednosti koje jedno lice poseduje. Otvaranjem vlasničkog računa, akcionar može da raspolaže svojim akcijama. Taj račun akcionaru otvara i vodi brokerska kuća ili ovlašćena banka, član CRHoV.