SD-WAN - sigurna softverski definisana VPN mreža

SD-WAN je rešenje koje omogućava poslovnim korisnicima jednostavnu i laku realizaciju i softversko upravljanje celom VPN (Virtual Private Network) mrežom. Ovom vrstom umrežavanja, upravlja se softverski i centralizovano radom svih uređaja, na svim korisničkim lokacijama, odjednom.

SD-WAN - sigurna softverski definisana VPN mreža

SD-WAN je rešenje koje omogućava poslovnim korisnicima jednostavnu i laku realizaciju i softversko upravljanje celom VPN (Virtual Private Network) mrežom. Ovom vrstom umrežavanja, upravlja se softverski i centralizovano radom svih uređaja, na svim korisničkim lokacijama, odjednom.

Iskoristite pun kapacitet vaše VPN mreže

Brza instalacija i centralizovano upravljanje

Brza i jednostavna instalacija i aktivacija softverskog rešenja na svim lokacijama uz centralizovano upravljanje.

Fleksibilnost linkova i kontrola aplikacija

Mogućnost istovremenog korišćenja više linkova realizovanih na različitim pristupnim tehnologijama (MPLS, Internet, mobilna mreža) i upravljanje saobraćajem na nivou aplikacija (AAR - Application aware routing) uz mogućnost blokiranja željenih aplikacija.

Dinamičko rutiranje i bezbednost

Praćenje performansi u realnom vremenu (packet loss, jitter, latency) i automatski odabir optimalnog linka za saobraćaj (sistem prati kvalitet linkova i usmerava saobraćaj na link sa boljim performansama).

Network security i Local breakout

Mogućnost rutiranja saobraćaja izvan VPN, na lokaciji korisnika. Web filtering i threat prevention.

Korisnički portal

Detaljan prikaz saobraćaja po linkovima i po aplikacijama, preko Korisničkog portala.

Za funkcionisanje usluge neophodan je noseći servis (underlay) koji može biti bilo koji servis interneta ili MPLS (L3VPN) Telekoma Srbija. Za postojeće korisnike L3VPN usluge Telekoma Srbija SD-WAN predstavlja nadogradnju postojeće usluge.

Za funkcionisanje usluge neophodan je noseći servis (underlay) koji može biti bilo koji servis interneta ili MPLS (L3VPN) Telekoma Srbija. Za postojeće korisnike L3VPN usluge Telekoma Srbija SD-WAN predstavlja nadogradnju postojeće usluge.

SD-WAN omogućava optimizovano rutiranje saobraćaja preko više transportnih medija (MPLS, Internet, mobilna mreža) u realnom vremenu i bolju iskorišćenost postojećih mrežnih resursa.

SD-WAN omogućava optimizovano rutiranje saobraćaja preko više transportnih medija (MPLS, Internet, mobilna mreža) u realnom vremenu i bolju iskorišćenost postojećih mrežnih resursa.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak