Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.

26. mart 2024

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne govorne usluge u fiksnoj mreži za 2023

Preuzmi

26. mart 2024

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne govorne usluge u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za 2023

Preuzmi

26. mart 2024

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne govorne usluge i prenosa podataka u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži za 2023

Preuzmi

26. mart 2024

Izveštaj o brednostima parametrara kavaliteta usluge pristupa internetu za 2023

Preuzmi

26. mart 2024

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta usluge prenosa medijskih sadržaja za 2023

Preuzmi

Uvežite sve usluge i uštedite!