Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.

19. maj 2023

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne mobilne komunikacione mreže

Preuzmi

19. maj 2023

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javnih usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži

Preuzmi

01. jun 2018

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa

Preuzmi

01. jun 2018

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne govorne usluge koja se pruža korišćenjem interneta

Preuzmi

01. jun 2018

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta usluge prenosa medijskih sadržaja

Preuzmi

01. jun 2018

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne govorne usluge u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji

Preuzmi

Uvežite sve usluge i uštedite!