mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

19. maj 2023

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne mobilne komunikacione mreže

Preuzmi

19. maj 2023

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javnih usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži

Preuzmi

01. jun 2018

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa

Preuzmi

01. jun 2018

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne govorne usluge koja se pruža korišćenjem interneta

Preuzmi

01. jun 2018

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta usluge prenosa medijskih sadržaja

Preuzmi

01. jun 2018

Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne govorne usluge u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji

Preuzmi

Uvežite sve usluge i uštedite!