08. februar 2024

BOX paketi i pojedinačne usluge - Matrica migracije

Preuzmi

31. decembar 2020

Box 4 paketi

Preuzmi

31. decembar 2020

Box 3 paketi

Preuzmi

31. decembar 2020

Box 2 paketi

Preuzmi

04. mart 2020

Stari Box paketi

Preuzmi

01. januar 2019

BOX paketi i pojedinačne usluge - Lista starih paketa usluga

Preuzmi

24. april 2024

Nacionalni cenovnik

Preuzmi

01. april 2024

Međunarodne zone i cene za privatne korisnike

Preuzmi

19. mart 2024

Roming zone i cene za privatne korisnike

Preuzmi

08. februar 2024

Postpaid tarife sa šablonom migracije

Preuzmi

28. jul 2022

Stare postpejd tarife

Preuzmi

29. april 2022

Kvote internet saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana

Preuzmi

08. mart 2022

Nove postpejd tarife

Preuzmi

04. mart 2020

Mobilni Net

Preuzmi

04. mart 2020

Stare Mobilni Net tarife

Preuzmi

01. januar 2019

Tarife koje prestaju da se primenjuju

Preuzmi

01. februar 2018

Prepaid promene cena mart 2024.

Preuzmi

08. februar 2024

TV paketi - Matrica migracije

Preuzmi

21. mart 2023

Antena PLUS

Preuzmi

14. maj 2021

iris TV paketi

Preuzmi

14. maj 2021

iris TV usluge

Preuzmi

04. mart 2020

m:SAT tv paketi

Preuzmi

04. mart 2020

Televizija – stari cenovnik

Preuzmi

01. januar 2019

TV paketi - Lista starih paketa usluga

Preuzmi

08. februar 2024

Internet pristup - Matrica migracije

Preuzmi

04. april 2023

Stari cenovnik - Net paketi

Preuzmi

04. mart 2020

Net paketi

Preuzmi

04. mart 2020

Net paketi do 15.09.2020.

Preuzmi

04. mart 2020

Net paketi do 24.05.2019.

Preuzmi

01. februar 2019

Internet pristup - Lista starih paketa usluga

Preuzmi

04. april 2023

Stari cenovnik - Multimedija

Preuzmi

04. mart 2020

Fiksna

Preuzmi
Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.

Uvežite sve usluge i uštedite!