Tenderi i oglasi

Telekom Srbija a.d. radi obezbeđivanja uslova za uspešno funkcionisanje Društva, u okviru svoje delatnosti sprovodi brojne postupke nabavki. Na ovom mestu možete se informisati o aktuelnim tenderima, Opštim uslovima za učešće u postupcima nabavki, kao i o drugim oglasima Društva.22. mart 2019

Kvalifikacija ponuđača za nabavku tk materijala

Preuzmi

22. mart 2019

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge servisiranja fiskalnih kasa, br. nabavke 364/19

Preuzmi

22. mart 2019

Nabavka potrošnog materijala za poslovnice

Preuzmi

22. mart 2019

Nabavka usluge izrade projekta izvedenog stanja elektroinstalacije za objekat TKC 2 u Novom Sadu, ul. Petra Drapšina 2

Preuzmi

21. mart 2019

Nabavka obrazaca NI (nalog za ispravku)

Preuzmi

20. mart 2019

Nabavka građevinskih radova u cilju usaglašavanja postojećeg stanja sa propisanim, prema Planu zaštite od požara

Preuzmi

20. mart 2019

Nabavka usluga upgrade, novih licenci i tehničke podrške za postojeće Oracle softverske proizvode

Preuzmi

20. mart 2019

Nabavka NPE i Oracle serverske infrastrukture

Preuzmi

20. mart 2019

Nabavka usluge specijalističkih lekarskih pregleda zaposlenih u 2019. godini

Preuzmi

19. mart 2019

Nabavka stručne literature

Preuzmi

19. mart 2019

Nabavka usluge uklanjanja otpadnog motornog ulja

Preuzmi

18. mart 2019

Nabavka aparata za uništavanje dokumentacije i CD/DVD

Preuzmi

18. mart 2019

Nabavka usluge održavanja lifta u poslovnom objektu "Kopaonik" Dubrovačka 35

Preuzmi

18. mart 2019

Nabavka aparata za koričenje plastičnom spiralom

Preuzmi

15. mart 2019

Nabavka kompleta alata za RBS i PP ekipe

Preuzmi

14. mart 2019

Nabavka potrošnog materijala za održavanje objekata Telekoma Srbija a.d. Beograd - nabavka sijalica

Preuzmi

11. mart 2019

Nabavka ugradnje tehničkih sistema zaštite u poslovnici Telekoma OPEN ADA Mall

Preuzmi

14. mart 2019

Oglas za poslovni prostor

Preuzmi

14. mart 2019

Opšti uslovi za isporuku IT opreme i pružanje usluga IT podrške i ICT servisa Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmi

11. februar 2019

Opšti uslovi o pružanju usluga izrade tehničke dokumentacije za potrebe Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd

Preuzmi

08. jun 2018

Opšti uslovi sprovođenja postupka nabavke

Preuzmi

07. jun 2018

Opšti uslovi sprovođenja postupka nabavke - prilozi

Preuzmi

12. mart 2018

Opšti uslovi o isporuci dobara za potrebe Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d.

Preuzmi

12. mart 2018

Opšte uslove za isporuku mobilnih telefona, tablet uređaja i drugih uređaja

Preuzmi

12. mart 2018

Opšti uslovi o izvođenju radova

Preuzmi

12. mart 2018

Opšti uslovi za usluge tehničke podrške i održavanja u vangarantnom roku i usluge popravke i servisiranja opreme

Preuzmi

30. novembar 2018

Olovni akumulatori

Preuzmi

30. novembar 2018

Olovni kablovi

Preuzmi

30. novembar 2018

Neopasan otpad

Preuzmi

30. novembar 2018

EE otpad

Preuzmi

Saznaj više