Tenderi i oglasi

Telekom Srbija a.d. radi obezbeđivanja uslova za uspešno funkcionisanje Društva, u okviru svoje delatnosti sprovodi brojne postupke nabavki. Na ovom mestu možete se informisati o aktuelnim tenderima, Opštim uslovima za učešće u postupcima nabavki, kao i o drugim oglasima Društva.24. maj 2019

Nabavka građevinskih radova, 243/19

Preuzmi

24. maj 2019

Nabavka novina i časopisa stranih izdavača, 564/19

Preuzmi

22. maj 2019

Oglas za nabavku- isporuku i montažu sistema napajanja za objekat Čukarica, nabavka br. 537/19

Preuzmi

22. maj 2019

Nabavka indoor kabineta - srednji sistem za napajanje 590/19

Preuzmi

22. maj 2019

Nabavka akumulatorskih baterija za IPAN/MSAN 591/19

Preuzmi

20. maj 2019

Nabavka destilovane vode za potrebe Printing centra

Preuzmi

17. maj 2019

Nabavka i isporuka materijala za potrebe održavanja sistema napajanja

Preuzmi

16. maj 2019

Nabavka usluge zakupa vozila i upravljanja voznim parkom

Preuzmi

15. maj 2019

Nabavka službene odeće za zaposlene u projektu "Door2Door"

Preuzmi

13. maj 2019

Nabavka pružanja usluge interventnog i redovnog održavanja elektroenergetike

Preuzmi

14. mart 2019

Oglas za poslovni prostor

Preuzmi

09. april 2019

Opšti uslovi o pružanju Usluga za potrebe Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd

Preuzmi

14. mart 2019

Opšti uslovi za isporuku IT opreme i pružanje usluga IT podrške i ICT servisa Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmi

11. februar 2019

Opšti uslovi o pružanju usluga izrade tehničke dokumentacije za potrebe Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd

Preuzmi

08. jun 2018

Opšti uslovi sprovođenja postupka nabavke

Preuzmi

07. jun 2018

Opšti uslovi sprovođenja postupka nabavke - prilozi

Preuzmi

12. mart 2018

Opšti uslovi o isporuci dobara za potrebe Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d.

Preuzmi

12. mart 2018

Opšte uslove za isporuku mobilnih telefona, tablet uređaja i drugih uređaja

Preuzmi

12. mart 2018

Opšti uslovi o izvođenju radova

Preuzmi

12. mart 2018

Opšti uslovi za usluge tehničke podrške i održavanja u vangarantnom roku i usluge popravke i servisiranja opreme

Preuzmi

30. novembar 2018

Olovni akumulatori

Preuzmi

30. novembar 2018

Olovni kablovi

Preuzmi

30. novembar 2018

Neopasan otpad

Preuzmi

30. novembar 2018

EE otpad

Preuzmi

Saznaj više