Tenderi i oglasi

Telekom Srbija a.d. radi obezbeđivanja uslova za uspešno funkcionisanje Društva, u okviru svoje delatnosti sprovodi brojne postupke nabavki. Na ovom mestu možete se informisati o aktuelnim tenderima, Opštim uslovima za učešće u postupcima nabavki, kao i o drugim oglasima Društva.18. maj 2022

Nabavka energenata za grejanje lož ulje i mazut

Preuzmi

17. maj 2022

AG-zanatski, elektro i mašinski radovi na redovnom i interventnom održavanju objekata regije Beograd

Preuzmi

17. maj 2022

Nabavka elektronskih izdanja časopisa

Preuzmi

17. maj 2022

Nabavka strane štampe

Preuzmi

16. maj 2022

Adaptacija i opremanje lokala za poslovnicu Telekom Srbija a.d. u Jagodini Kneginje Milice br.3

Preuzmi

16. maj 2022

Nabavka nalepnica fotokopirnih 100l za potrebe Printing centra

Preuzmi

13. maj 2022

Adaptacija i opremanje lokala za poslovnicu Telekom Srbija a.d. u Subotici, ul. Korzo 1

Preuzmi

31. januar 2022

Nabavka split sistema

Preuzmi

26. maj 2021

Električni i elektronski otpad

Preuzmi

26. maj 2021

Otpad - akumulatori

Preuzmi

26. maj 2021

Otpad - olovni kablovi

Preuzmi

26. maj 2021

Neopasni otpad

Preuzmi

16. mart 2020

Nabavka ispravljačkog sistema za objekat ATC Konjarnik

Preuzmi

20. avgust 2019

Nabavka potrošnog materijala za održavanje sistema za klimatizaciju, grejanje i hlađenje

Preuzmi

29. april 2022

Oglas - prodaja polovnih vozila

Preuzmi

12. jul 2021

Oglas za poslovni prostor

Preuzmi

18. februar 2022

Opšti uslovi o izvođenju radova

Preuzmi

02. jul 2021

Opšti uslovi za isporuku korisničkih uređaja (strana pravna lica)

Preuzmi

22. mart 2021

Opšti uslovi za isporuku IT opreme i pružanje Usluga IT podrške i ICT servisa

Preuzmi

25. januar 2021

Opšti uslovi o pružanju usluga

Preuzmi

25. januar 2021

Opšti uslovi o pružanju usluge izrade tehničke dokumentacije

Preuzmi

18. novembar 2020

Opšti uslovi o isporuci dobara

Preuzmi

06. novembar 2020

Opšti uslovi za isporuku korisničkih uređaja

Preuzmi

04. septembar 2020

Opšti uslovi za isporuku TK opreme, izvođenje radova i pružanje usluga

Preuzmi

24. jun 2020

Opšti uslovi o pružanju usluga tehničke podrške i održavanja u vangarantnom roku i usluge popravke i servisiranja opreme

Preuzmi

02. avgust 2019

Opšti uslovi o izvođenju radova

Preuzmi

02. avgust 2019

Obrazac BZR

Preuzmi

08. jun 2018

Opšti uslovi sprovođenja postupka nabavke

Preuzmi

07. jun 2018

Opšti uslovi sprovođenja postupka nabavke - prilozi

Preuzmi

30. novembar 2018

Olovni akumulatori

Preuzmi

30. novembar 2018

Olovni kablovi

Preuzmi

30. novembar 2018

Neopasan otpad

Preuzmi

30. novembar 2018

EE otpad

Preuzmi