Tenderi i oglasi

Telekom Srbija a.d. radi obezbeđivanja uslova za uspešno funkcionisanje Društva, u okviru svoje delatnosti sprovodi brojne postupke nabavki. Na ovom mestu možete se informisati o aktuelnim tenderima, Opštim uslovima za učešće u postupcima nabavki, kao i o drugim oglasima Društva.05. decembar 2023

Nabavka usluge održavanja daljinskog nadzora klimatizacije

Preuzmi

01. decembar 2023

Nabavka hartije za fotokopiranje A4 80g-m2

Preuzmi

29. novembar 2023

Nabavka alata za potrebe telekomunikacione mreže

Preuzmi

28. novembar 2023

Male adaptacije regija Beograd

Preuzmi

23. novembar 2023

Nabavka roto inkdžet papira

Preuzmi

10. januar 2023

General Terms for Procurement Procedure Implementation

Preuzmi

10. januar 2023

Statement on fulfilment of basic criteria for participation in the procurment procedure

Preuzmi

04. januar 2023

Opšti uslovi sprovođenja postupka nabavke

Preuzmi

04. januar 2023

Izjava o ispunjenosti osnovnih kriterijuma za ucesce u postupku nabavke

Preuzmi

18. februar 2022

Opšti uslovi o izvođenju radova

Preuzmi

02. jul 2021

Opšti uslovi za isporuku korisničkih uređaja (strana pravna lica)

Preuzmi

22. mart 2021

Opšti uslovi za isporuku IT opreme i pružanje Usluga IT podrške i ICT servisa

Preuzmi

25. januar 2021

Opšti uslovi o pružanju usluga

Preuzmi

25. januar 2021

Opšti uslovi o pružanju usluge izrade tehničke dokumentacije

Preuzmi

18. novembar 2020

Opšti uslovi o isporuci dobara

Preuzmi

06. novembar 2020

Opšti uslovi za isporuku korisničkih uređaja

Preuzmi

04. septembar 2020

Opšti uslovi za isporuku TK opreme, izvođenje radova i pružanje usluga

Preuzmi

24. jun 2020

Opšti uslovi o pružanju usluga tehničke podrške i održavanja u vangarantnom roku i usluge popravke i servisiranja opreme

Preuzmi

02. avgust 2019

Obrazac BZR

Preuzmi

18. oktobar 2023

Postupak za kvalifikaciju - održavanje objekata

Preuzmi

11. oktobar 2023

Kvalifikacija za izvođenje radova na redovnom i interventnom održavanju RBS rooftop lokacija i lokacija sa antenskim stubovima

Preuzmi

28. mart 2023

Notification of Supplier’s Information Update and Compliance Verification

Preuzmi

28. mart 2023

Obaveštenje u vezi sa ažuriranjem informacija o dobavljačima i proverom usklađenosti dobavljača

Preuzmi

12. jul 2021

Oglas za poslovni prostor

Preuzmi