Tenderi i oglasi

Telekom Srbija a.d. radi obezbeđivanja uslova za uspešno funkcionisanje Društva, u okviru svoje delatnosti sprovodi brojne postupke nabavki. Na ovom mestu možete se informisati o aktuelnim tenderima, Opštim uslovima za učešće u postupcima nabavki, kao i o drugim oglasima Društva.08. decembar 2021

Nabavka usluga ispitivanja i merenja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara

Preuzmi

04. decembar 2021

Oglas za nabavku automatskih kliznih vrata, nabavka br. 1233-21

Preuzmi

01. decembar 2021

Održavanje objekаta (molersko farbarski radovi), regija Beograd, 2 partija

Preuzmi

01. decembar 2021

Nabavka usluga obezbeđivanja prevoznih dokumenata za avio-prevoz i hotelskog smeštaja u inostranstvu

Preuzmi

29. novembar 2021

Adaptacija i opremanje lokala za poslovnicu u Mladenovcu

Preuzmi

26. maj 2021

Električni i elektronski otpad

Preuzmi

26. maj 2021

Otpad - akumulatori

Preuzmi

26. maj 2021

Otpad - olovni kablovi

Preuzmi

26. maj 2021

Neopasni otpad

Preuzmi

16. mart 2020

Nabavka ispravljačkog sistema za objekat ATC Konjarnik

Preuzmi

20. avgust 2019

Nabavka potrošnog materijala za održavanje sistema za klimatizaciju, grejanje i hlađenje

Preuzmi

12. jul 2021

Oglas za poslovni prostor

Preuzmi

02. jul 2021

Opšti uslovi za isporuku Korisničkih uređaja (strana pravna lica)

Preuzmi

22. mart 2021

Opšti uslovi za isporuku IT opreme i pružanje Usluga IT podrške i ICT servisa Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" AD Beograd

Preuzmi

25. januar 2021

Opšti uslovi o pružanju Usluga za potrebe Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija ad

Preuzmi

25. januar 2021

Opšti uslovi o pružanju usluge izrade tehničke dokumentacije za potrebe Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija ad

Preuzmi

18. novembar 2020

Opšti uslovi o isporuci dobara za potrebe Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“a.d.

Preuzmi

06. novembar 2020

Opšti uslovi za isporuku korisničkih uređaja Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" AD Beograd

Preuzmi

04. septembar 2020

Opšti uslovi za isporuku TK opreme, izvođenje radova i pružanje usluga

Preuzmi

24. jun 2020

Opšti uslovi o pružanju usluga tehničke podrške i održavanja u vangarantnom roku i usluge popravke i servisiranja opreme

Preuzmi

02. avgust 2019

Opšti uslovi o izvođenju radova

Preuzmi

02. avgust 2019

Obrazac BZR uz Opšte uslove o izvođenju radova br. 349878/2-2019 od 01.08.2019.

Preuzmi

09. april 2019

Opšti uslovi o pružanju Usluga za potrebe Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd

Preuzmi

14. mart 2019

Opšti uslovi za isporuku IT opreme i pružanje usluga IT podrške i ICT servisa Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmi

11. februar 2019

Opšti uslovi o pružanju usluga izrade tehničke dokumentacije za potrebe Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd

Preuzmi

08. jun 2018

Opšti uslovi sprovođenja postupka nabavke

Preuzmi

07. jun 2018

Opšti uslovi sprovođenja postupka nabavke - prilozi

Preuzmi

12. mart 2018

Opšti uslovi o isporuci dobara za potrebe Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d.

Preuzmi

12. mart 2018

Opšte uslove za isporuku mobilnih telefona, tablet uređaja i drugih uređaja

Preuzmi

12. mart 2018

Opšti uslovi o izvođenju radova

Preuzmi

12. mart 2018

Opšti uslovi za usluge tehničke podrške i održavanja u vangarantnom roku i usluge popravke i servisiranja opreme

Preuzmi

30. novembar 2018

Olovni akumulatori

Preuzmi

30. novembar 2018

Olovni kablovi

Preuzmi

30. novembar 2018

Neopasan otpad

Preuzmi

30. novembar 2018

EE otpad

Preuzmi