Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.

Uputstvo - Uključenje na reč – Mila - interaktivni lični asistent

1. Kontaktirajte Milu – Interaktivnog ličnog asistenta, putem ikonice sa desne strane ili oblačića u donjem desnom uglu ekrana kojim Vam nudi pomoć.

2. Upišite svoje ime i pristupite komunikaciji.

3. U ponuđenim opcijama izaberite uključenje na reč, zatim odaberite jedan od dva načina identifikacije: Brojem telefona / Šifrom korisnika i ispratite korake u identifikaciji.

4. Odaberite Uslugu (klikom na „Odaberi račun“) koja ima status „isključena“ i nakon informacije o iznosu duga potvrdite da želite uključenje na reč klikom na opciju „DA“

5. Mila će Vam potvrditi da je izdat nalog za uključenje usluga.

Uputstvo - Uključenje na reč

Uključenje usluga mobilne telefonije

1. Pozovite Kontakt centar 0800 100 100, sa mts broja koji želite da uključite (poziv je besplatan),

2. Odaberite opciju 1 – Za podršku postojećim korisnicima

3. Odaberite opciju 1 – za Informacije o računima i aktivaciji usluga nakon izvršene uplate

4. Odaberite opciju 2 – za Mobilne usluge

5. Unesite šifru korisnika sa vašeg računa (do kose crte)

6. Automat će vam saopštiti informacije o broju računa i uslugama koje se nalaze na tom računu,

7. Nakon saopštavanja informacija o visini dugovanja i načinu uplate, odaberite opciju 2 - uključenje na reč,

8. Automat će Vam potvrditi da je izdat nalog za uključenje usluga.

Uključenje usluga fiksne telefonije

1. Pozovite Kontakt centar 0800 100 100, sa fiksnog broja koji želite da uključite (poziv je besplatan),

2. Odaberite opciju 1 – Za podršku postojećim korisnicima

3. Odaberite opciju 1 - za informacije o zaduženju i uključenju usluga nakon izvršene uplate

4. Odaberite opciju 1 - za usluge fiksne telefonije, televizije, interneta i BOX pakete

5. Unesite šifru korisnika sa vašeg računa (do kose crte)

6. Automat će Vam saopštiti informacije o broju računa i uslugama koje se nalaze na tom računu,

7. Nakon saopštavanja informacija o visini dugovanja i načinu uplate, odaberite opciju 2 - uključenje na reč

8. Automat će Vam potvrditi da je izdat nalog za uključenje usluga.

Poslovnice

Prigovor/reklamaciju možete da podnesete u mts poslovnici i to usmeno ili popunjavanjem obrasca za podnošenje prigovora.

Detaljnije

Pismo

Pisani prigovor/reklamaciju možete da nam dostavite poštom na adresu Bulevar Umetnosti 16, 11000 Beograd.

Detaljnije

Elektronska pošta

Za podnošenja prigovora/reklamacije elektronskom poštom na raspolaganju su vam sledeće e-mail adrese: mtsinfo@telekom.rs za usluge mobilne mreže i info@telekom.rs za usluge fiksne mreže, mts TV – a, interneta i paketa usluga.

Detaljnije

Kontakt centar

Pozivanjem broja 0800 100 100 možete da, između ostalog, izvršite proveru vašeg zaduženja i aktivnih usluga preslušavanjem informacija o uslugama ili da se opredelite za razgovor sa operaterom.

Detaljnije