Koju vrstu akcija je izdao „Telekom Srbija“ a.d. Beograd?

„Telekom Srbija“ a.d. Beograd je izdao obične akcije bez nominalne vrednosti.