Da li akcionari imaju isti tretman?

Članom 269. Zakona o privrednim društvima propisan je jednak tretman svih akcionara.