Da li naslednici imaju pravo na akcije umrlog lica?

U slučaju da je vlasnik akcija preminuo, pravo na njegove akcije imaju zakonski naslednici. Akcije predstavljaju imovinu koju treba prijaviti u ostavinsku masu, kako bi se, po dobijanju pravosnažnog i izvršnog rešenja o nasleđu koji donosi nadležni sud, mogle preneti na naslednike. Nakon dobijanja pravosnažnog i izvršnog rešenja o nasleđivanju, naslednici bi trebalo da se obrate članu CRHoV (brokerska kuća ili ovlašćena banka), koji će sprovesti aktivnosti vezane za prenos akcija na naslednike u evidenciji CRHoV.