Šta je akcija?

Akcija je hartija od vrednosti koja glasi na deo osnovnog kapitala akcionarskog društva.
Vlasnik akcije je vlasnik dela akcionarskog društva.