Od kog momenta se može trgovati akcijama?

Akcijama „Telekom Srbija“ a.d. Beograd moći će da se trguje na Beogradskoj berzi, kada bude završen proces uključivanja akcija na listing Beogradske berze. Trgovina akcijama na berzi vrši se, isključivo, posredstvom članova Berze ( neka od brokerskih kuća i/ili ovlašćenih banaka).