Koliko se naplaćuje usluga za ponovno uključenje broja koji je isključen zbog duga?

Usluga za ponovno uključenje broja naplaćuje se 234 dinara.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.