Da li mogu da zadržim isti broj u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe SIM kartice?

Da, možete u našoj poslovnici da dobijete novu karticu sa istim brojem telefona. Preporučujemo Vam da krađu ili gubitak SIM kartice odmah prijavite na 0800 100 100, u našim poslovnicama ili slanjem zahteva na e-mail adresu mtsinfo@telekom.rs (svojeručno potpisan zahtev od vlasnika broja), kako bismo u što kraćem roku blokirali Vašu karticu i na taj način je zaštitili od neovlašćenog korišćenja.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.