Tarife za osobe sa invaliditetom

Naši pripejd korisnici koji imaju pravo na ovu tarifu mogu besplatno da pređu na postpejd uz zadržavanje istog broja.

Za slepe osobeZa gluve osobeOstale osobe sa invaliditetom
40 minuta – besplatni pozivi u okviru mts mreže 10 minuta – besplatni pozivi izvan mts mreže-20 minuta – pozivi u okviru mts mreže, u okviru mesečne nadoknade 5 minuta – pozivi izvan mts mreže, u okviru mesečne nadoknade
-300 SMS-ova U domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade25 SMS-ova U domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade
0 din.120 din.60 din..

Cene saobraćaja van naknade

Minut razgovora u domaćem saobraćaju - 7,89 dinara,

SMS poruka u domaćem saobraćaju - 3,89 dinara,

SMS poruka u međunarodnom saobraćaju - 12,00 dinara,

Internet u domaćem saobraćaju (1KB) - 0,048 dinara,

MMS poruka u domaćem saobraćaju - 12,00 dinara,

Uspostava veze - 6,99 dinara.

Obračunski interval je 60s. Obračunska jedinica za prenos podataka je 1KB.

Potrebna dokumetacija:

Za slepe osobeZa gluve osobeOstale osobe sa invaliditetom

• Original ili overenu kopiju rešenja o tuđoj nezi koju je izdao Fond za PIO ili Centar za socijalni rad

• Potvrdu od Saveza slepih Srbije, u kojoj su navedeni broj lične karte i JMBG

• Važeću ličnu kartu

• U slučaju da osoba sa oštećenim vidom nije u mogućnosti da lično potpiše ugovor, to će moći da uradi svojim faksimilom ili, u njegovo ime, lice sa ovlašćenjem overenim u sudu

• Školska deca (u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju ugovor u ime deteta) i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu Rešenja Komisije o razvrstavanju

• Original ili overenu kopiju rešenja o telesnom oštećenju od 70% (Rešenje PIO), za korisnike koji imaju takvo rešenje

• Korisnici koji nemaju rešenje o telesnom oštećenju treba da prilože original lekarskog nalaza otorinolaringologa iz kojeg se vidi da postoji oštećenje sluha od preko 90dB

• Školska deca (u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju ugovor u ime deteta) i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu Rešenja Komisije o razvrstavanju

• Važeću ličnu kartu

• Original ili overenu kopiju rešenja o visini i stepenu telesnog oštećenja koje izdaje Republički fond PIO

• Važeću ličnu kartu

• Legitimaciju za prevoz, overenu za tekuću godinu

• U slučaju da osoba sa invaliditetom nije u mogućnosti da lično potpiše ugovor, to može da uradi lice sa ovlašćenjem overenim u sudu

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.