Koristim postpejd tarifu uz ugovor sa popustom na mesečnu naknadu. Da li imam pravo na ovu naknadu i nakon isteka ugovorne obaveze?

Ukoliko je u tom periodu aktuelna promocija koja Vam donosi popust na mesečnu naknadu, možete da nastavite sa korišćenjem pogodnosti uz potpisivanje novog postpejd ugovora. U suprotnom, nakon isteka ugovorne obaveze plaćate puni iznos mesečne naknade.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.