Povoljnosti m:tel minuta koji su u okviru mesečne naknade

Kako mogu da koristim m:tel minute?

M:tel minuti mogu biti iskorišćeni za međunarodni* i roaming** saobraćaj

Korisnicima postpaid tarifnih profila, koji u okviru mesečne naknade imaju besplatne m:tel minute, omogućeno je da iste koriste u okviru međunarodnog* i roaming** saobraćaja.

Tarifni profilOmorika 12

Omorika 25

Omorika 50

Soko lite

Soko max

Broj m:tel minuta150200200neograničeno***neograničeno***


*Međunarodni saobraćaj: Odnosi se na pozive iz Srbije prema mobilnim i fiksnim mrežama m:tel Crna Gora, m:tel Bosna i Hercegovina i mobilnim mrežama m:tel Austrija, m:tel Nemačka, m:tel Severna Makedonija i m:tel Švajcarska. NAPOMENA: Odnosi se i na numeracije (mobilne i fiksne telefonije) koje su prenete iz drugih mreža u m:tel mrežu.

**Roming saobraćaj: Odnosi se na odlazne i dolazne pozive kada se korisnik nalazi u mobilnoj mreži mtel CG i BiH i ostvaruje pozive prema fiksnoj i mobilnoj mreži Telekoma Srbija, fiksnoj i mobilnoj mreži m:tel Crna Gora, fiksnoj i mobilnoj mreži m:tel Bosna i Hercegovina. NAPOMENA: Odnosi se i na numeracije koje su prenete iz drugih mreža u m:tel mrežu.

*** Korisnici tarifnih profila Soko lite i Soko max imaju neograničene međunarodne i roaming m:tel minute.

-  Nepotrošeni minuti se ne prenose u naredni mesec.

-  Interval tarifiranja za međunarodne m:tel minute je 60s+60s.

-  Interval tarifiranja za roaming m:tel odlazne pozive je 30s+1s, a za dolazne 1s+1s.

-  Prilikom promene tarifnog profila biće obrisan saobraćaj iz prethodnog tarifnog profila i dodeljena kvota/saobraćaj iz novog tarifnog profila.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.