Koja su mi dokumenta potrebna za zaključivanje postpejd ugovora?

Da biste zaključili postpejd ugovor potrebna Vam je važeća lična karta (za fizička lica) ili rešenje iz APR-a i pečat firme (za pravna lica).

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.