Ako deaktiviram uslugu Net Limit početkom meseca, da li ću platiti punu cenu naknade za taj mesec?

Bez obzira na to kog datuma u mesecu ste izvršili deaktivaciju ili ponovnu aktivaciju Net Limit usluge, za taj mesec će Vam biti naplaćen puni iznos naknade.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.