SMS porukom do putnog osiguranja!

Spremate se na put, vremena je malo a pre puta još mnogo toga treba obaviti.

Ukoliko vam je potrebno i putno zdravstveno osiguranje i/ili osiguranje auto asistencije, lepa vest je da sada, u svakom trenutku, polisu osiguranja možete kupiti slanjem samo jedne SMS poruke.

U saradnji sa AS Neživotnim osiguranjem a.d.o. omogućili smo svim mt:s korisnicima da, veoma jednostavno, slanjem SMS poruke kupe putno zdravstveno osiguranje i osiguranje auto asistencije ovog osiguravajućeg društva.

Na ovaj način, naši postpaid i prepaid korisnici mogu da kupe polisu osiguranja, zaduženjem svog postpaid, odnosno prepaid računa.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.