Roming

Da li mogu da preslušam poruke iz govorne pošte?

Detaljnije

Izmene u cenama roming saobraćaja u regionu Zapadnog Balkana

Detaljnije

Da li mogu da koristim mobilni telefon u avionu?

Detaljnije

U kojim zemljama i sa kojim operatorima mogu da koristim Evropa pripejd roming pakete?

Detaljnije

Da li pripejd tarifni dodaci važe u romingu?

Detaljnije

Živim u pograničnom području i aparat mi se ponekad automatski prebaci na stranog operatora, kako to da izbegnem?

Detaljnije

Koje se usluge mogu koristiti na području mreže drugog mobilnog operatora?

Detaljnije

Da li moj telefon može da radi na frekvenciji koju koriste strane mreže?

Detaljnije

Preslušavanje govorne pošte u romingu?

Detaljnije

Kako da izaberem mrežu u romingu?

Detaljnije

Roming

Da li se naplaćuje primanje SMS poruka u romingu?

Detaljnije

Na koje usluge treba obratiti pažnju da ne bi došlo do povećane potrošnje u romingu?

Detaljnije

Da li mogu da pozivam info servise iz rominga?

Detaljnije

Kako da proverim stanje računa dok sam u romingu?

Detaljnije

Roming

Šta obuhvata zona 5 i da li mogu da koristim roming tarifne dodatke u toj zoni?

Detaljnije

Spisak zemalja u kojima važe Planeta Net dodaci

Detaljnije

UAE NET 1GB – internet roming dodatak

Detaljnije

Spisak zemalja u kojima važi Roming NET iz Soko tarifa

Detaljnije

Spisak zemalja u kojima se mogu koristiti Evropa NET i Evropa CALL dodaci

Detaljnije

Spisak zemalja u kojima važe Planeta CALL dodaci

Detaljnije
Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.