Izmene u cenama roming saobraćaja u regionu Zapadnog Balkana

Izmene u cenama roming saobraćaja u regionu Zapadnog Balkana – Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, AP Kosovo i Metohija i Albanija - Zona 0

Od 1. jula 2021. godine, shodno Sporazumu o snižavanju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, AP Kosovo i Metohija i Albanija - Zona 0) počinje primena novih pravila u romingu po režimu „Roming kao kod kuće“, što uključuje sledeće: 

Cena uspostave veze za pozive iz Zone 0 prema Srbiji ne menja se i ostaje 0 dinara. Ukida se dodatna naknada za sve vrste saobraćaja (SMS, data i razgovori).

Takođe, cena uspostavljanja veze za ostale odlazne pozive iz zone 0 (ka ostalim zonama) ostaje nepromenjena.

Obračunski interval za odlazne pozive iz zone 0 ka mrežama u Srbiji i zoni 0 nije promenjen i traje 30s + 1s. Obračunski interval za sve ostale odlazne pozive je 60s + 60s.

Obračunski interval za dolazne pozive je 1s + 1s.

Obračunski interval za prenos podataka u okviru zone 0 je 1 KB + 1 KB, a u okviru ostalih zona je 100 KB + 100 KB.

Za MMS poruke, važi aktuelna cena MMS poruke u nacionalnom saobraćaju, bez dodatne naknade.

Cene van tarife/dodatka izjednačene su sa cenama u nacionalnom saobraćaju:

Odlazni minutiSMSInternet (MB)
PostpejdPostpejd11,905,901,00
PripejdPripejd11,905,9061,44
KTKT11,905,9029,49

Postpejd

Za korisnike koji nemaju besplatan nacionalni saobraćaj u okviru tarife, cene su iste kao i cene u nacionalnom saobraćaju. Korisnici koji u okviru tarife imaju minute ka mts mrežama ne mogu ih koristiti u zemljama Zone 0. Korisnici koji u okviru tarife imaju m:tel minute mogu ih koristiti i kada su u m:tel mrežama Crna Gora i BiH, po nepromenjenim uslovima.

Korisnici iz svog tarifnog paketa mogu da koriste celokupan saobraćaj za minute i SMS poruke u regionu Zapadnog Balkana.

Postpejd tarifama navedenim u listi dodeljuje se dodatna količina internet saobraćaja koja može da se koristi samo u okviru zone 0. Nakon utrošenog saobraćaja iz dodeljene kvote obara se brzina interneta ukoliko korisnik ima aktiviranu uslugu Net limit, a korisnicima koji nemaju FUP ili Net Limit, nakon potrošenog besplatnog saobraćaja iz tarife i/ili dodatne kvote, naplaćuju se cene koje važe u nacionalnom saobraćaju.

Takođe, korisnici imaju mogućnost da kupe neki od nacionalnih internet dodataka i da imaju dodatnu količinu koju mogu koristiti samo u dok su u Zoni 0:

Naziv tarifnog dodatkaInternet saobraćaj u SrbijiInternet saobraćaj u Zoni 0
Net 500 MB500MB0,5GB
Net 3 GB3GB2GB
Net 10 GB10GB6GB
Net 100 GB100GB10GB
Deljeni Net100GB12GB

Korisnici mogu da aktiviraju m:tel Plus 10 ili m:tel Plus 30 dodatak i mogu da koriste samo u mtel mrežama Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Korisnici ne mogu da aktiviraju Roming tarifne dodatke (Evropa CALL 25, Evropa CALL 50, Planeta CALL 25, Planeta CALL 50, Evropa NET dan, Evropa NET 1GB, Evropa NET 1,5GB, Evropa NET 3GB, Planeta NET 1GB, Planeta NET 3GB, UAE NET 1GB) i koriste u regionu Zapadnog Balkana.

Korisnici koji su kupili dodatak „Deljeni net“ mogu ga koristiti u zemljama iz Zone 0 na isti način kao i u nacionalnom saobraćaju (dodatak Deljeni net ne mogu koristiti pridruženi brojevi).

Korisnici 4uBOX4 i 1uBOX3 neće imati na raspolaganju korišćenje ovih usluga u okviru zemalja iz Zone 0.

Za postpejd tarife koje imaju određenu kvotu za prenos podataka po punoj brzini u zoni 0, saobraćaj se troši prema sledećem redosledu:
• Mtel dodatak za mtel mreže u CG i BiH (za tarife koje u okviru ponude imaju mtel dodatak ili ukoliko korisnik kupi mtel tarifni dodatak)
• Internet saobraćaj iz kvote
• Nacionalan saobraćaj (minuti i SMS) iz tarife

Ostale postpejd tarife prvo troše saobraćaj iz roming Mtel dodatka za mtel mreže u CG i BiH (za tarife koje u okviru ponude imaju mtel dodatak ili ukoliko korisnik kupi mtel tarifni dodatak), nacionalni saobraćaj iz pretplate (minuti, SMS, Internet)

Dodeljenu kvotu internet saobraćaja za region Zapadnog Balkana, korisnici mogu da provere putem USSD meni-ja na *797# (Stanje računa – Roming paketi).

Pripejd

Tarifni dodaci koji sadrže nacionalne minute, sms i DATA saobraćaj korisnici mogu da koriste samo u mreži mts Srbije.
Saobraćaj u regionu Zapadnog Balkana (razgovori, SMS poruke ili internet) mogu da koriste uplatom kredita pri čemu se saobraćaj tarifira po cenovniku za nacionalni pripejd saobraćaja.

U mtel mrežama Crne Gore i Bosne i Hercegovine, korisnici mogu da aktiviraju m:tel roming dodatke: m:tel Plus 10 ili m:tel Plus 30.

Saobraćaj se troši prema sledećem redosledu: mtel dodaci za mtel mrežu CG i BiH (m:tel Plus 10, m:tel Plus 30), Kredit (saobraćaj se tarifira po cenovniku za nacionalni pripejd saobraćaja)

Kontrola troškova

Tarifni dodaci koji sadrže sms i DATA saobraćaj korisnici mogu da koriste u okviru zemalja iz Zone 0 pod istim uslovima kao i u Srbiji, bez plaćanja dodatne naknade. Korisnici, kao i do sada, mogu da aktiviraju m:tel Plus 10 i m:tel Plus 30 dodatke pod nepromenjenim uslovima.

Saobraćaj se troši prema sledećem redosledu: roming dodaci, nacionalni saobraćaj iz mesečne naknade, nacionalni dodaci.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.