Da li pripejd tarifni dodaci važe u romingu?

Tarifni dodaci ne važe u romingu. Predlažemo Vam da aktivirate neki od roming tarifnih dodataka.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.