Da li mogu da pozivam info servise iz rominga?

Pozivanje info brojeva iz inostranstva (ili Crne Gore) se naplaćuje u skladu sa roming tarifom za odlazne pozive. Prilikom pozivanja, brojeve unosite u međunarodnom formatu, sa prefiksom +381 (npr.:+38164789).

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.