Da li mogu da preslušam poruke iz govorne pošte?

Da biste preslušali poruke iz vaše govorne pošte, birajte +381 64 710, vaš korisnički broj, zatim # i ličnu četvorocifrenu šifru za pristup govornoj pošti za kojom sledi #.
Ako je lokalni operator primenio kratke mts kodove, o čemu će vas obavestiti u pozdravnoj poruci koju dobijate prilikom registrovanja u mreži roming operatora, preslušavanje poruka sa vaše govorne pošte možete obaviti na isti način kao u matičnoj mreži, jednostavnim biranjem broja 711.
Korišćenje ove usluge u romingu se naplaćuje.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.