Kako da izaberem mrežu u romingu?

Potrebno je da isključite/uključite telefon i on će automatski pronaći dostupnu mrežu stranog operatora. Ukoliko želite da promenite mrežu, izaberite opciju manuelnog odabira mreže koja se obično nalazi u opciji Mreže ili Podešavanja mreže (Networks ili Network Settings). Nakon izbora ove opcije na ekranu će se prikazati sve dostupne mreže.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.