Šta obuhvata zona 5 i da li mogu da koristim roming tarifne dodatke u toj zoni?

Roming tarifni dodaci (Evropa CALL 25, Evropa CALL 50, Planeta CALL 25, Planeta CALL 50, Evropa NET dan, Evropa NET 1GB, Evropa NET 1,5GB, Evropa NET 3GB, Planeta NET 1GB, Planeta NET 3GB, UAE NET 1GB) mogu da se koriste isključivo u zemaljskim (terestrijalnim) mrežama i ne važe u zoni 5, odnosno ne mogu da se koriste u mrežama vazdušnog, pomorskog i satelitskog saobraćaja, navedenim u nastavku.

Pomorske mreže:
Wireless Maritime Services – na brodovima
Telenor Maritime AS – na brodovima
Telecom26 AG – na brodovima
Telecom Italia (TIM) - GSM on ships - marritime service – na brodovima
Epic Communications Limited - na brodovima

Satelitske mreže:
Thuraya Satellite Telecommunications Company - satelitsk

Vazdušne mreže:
AeroMobile AS – u avionima
OnAir Switzerland Sárl – u avionima

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.