Kako da koristim uslugu Pauziraj?

Zaustavite važne i zanimljive sadržaje i vratite im se bez žurbe. Posle kratke pauze, nastavite tamo gde ste stali.

Pauziraj je besplatna usluga koja vam omogućava da predahnete u trenutku gledanja nekog programa i premotate emitovani sadržaj do 60 minuta unazad.

TV kanali na kojima je omogućena ova usluga obeleženi su prepoznatljivim simbolom.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.