Kako zabraniti deci gledanje pojedinih kanala?

Bez obzira koji su programi dostupni u vašem domu, usluga Roditeljska kontrola vam omogućava da odredite koje sadržaje ukućani mogu da gledaju.

Nivo roditeljske kontrole može da definiše samo korisnik glavnog profila. Ako ste korisnik glavnog profila, to možete da uradite u delu Moj nalog/Podešavanja/Izmeni profile. Takođe, ukoliko to želite, uvek možete da izmenite definisane nivoe roditeljske kontrole za odabrani profil i time obezbedite da taj profil ima pristup sadržaju prilagođenom za odabrani uzrast.

Izborom kanala u delu Moj nalog/Podešavanja/Upravljaj kanalima/Zaključavanje kanala imate mogućnost da zaključate kanale po izboru. Odabirom kanala i pritiskom na dugme OK na daljinskom upravljaču, glavni profil može da zaključa kanale za svaki profil pojedinačno. Zaključani kanali će imati ikonicu katanac. Istim postupkom zaključani kanali se mogu i otključati. Potprofili nemaju mogućnost zaključavanja kanala. Zaključavanje kanala je moguće i u delu TV uživo. Glavni profil tokom gledanja kanala može zaključati kanal pritiskom na žuto dugme na daljinskom upravljaču.

Spisak zaključanih kanala možete da pronađete u kategoriji Moj nalog/Podešavanja/Upravljaj kanalima/Zaključavanje kanala, odakle možete da otključate jedan ili sve kanale sa spiska po istom postupku koji se koristi za zaključavanje kanala.

Glavni profil može da zaključava i otključava sadržaj iz Video kluba, i ograniči pristup određenim kategorijama Video kluba u delu Moj nalog/Podešavanja/Upravljaj kategroijama u Video klubu. Ostali profili ne mogu da ograničavaju pristup (zaključavaju kategorije ili sadržaje), niti mogu da ih otključaju bez unošenja PIN-a glavnog korisnika.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.