Pripejd

Informacije o SIM kartici

Detaljnije

Kome mogu da se obratim ukoliko zaboravim svoj PIN i PUK kod?

Detaljnije

Šta se dešava ukoliko pripejd kredit ne dopunim u predviđenom roku?

Detaljnije

Koji je rok važenja pripejd kartice?

Detaljnije

Da li mogu ponovo da aktiviram isteklu pripejd karticu?

Detaljnije

Da li mogu da zadržim isti broj u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe SIM kartice?

Detaljnije

Na koji način mogu da smanjim svoju potrošnju?

Detaljnije

Kako da registrujem svoj pripejd broj?

Detaljnije

Na koje sve načine mogu da dopunim kredit?

Detaljnije

Kako da aktiviram pripejd karticu?

Detaljnije

Pripejd

Koliki je minimalan iznos dopune pripejd kredita?

Detaljnije

Na koji način mogu da proverim stanje pripejd kredita?

Detaljnije

Šta se dešava ukoliko pripejd kredit ne dopunim u predviđenom roku?

Detaljnije

Na koje sve načine mogu da dopunim kredit?

Detaljnije

Pripejd

Automatska dopuna

Detaljnije

Informacije o međunarodnom saobraćaju

Detaljnije

Kako da koristim uslugu Kredit alarm?

Detaljnije

Kako mogu da proverim odlazni saobraćaj na svom pripejd broju?

Detaljnije

Da li mogu da pređem sa postpejda na pripejd?

Detaljnije

Da li mogu da pređem sa pripejda na postpejd ili Kontrolu troškova?

Detaljnije
Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.