Automatska dopuna

Ukoliko vas zamara da vodite računa o tome da li imate dovoljno kredita na pripejd računu, automatska dopuna je pravo rešenje za vas. Odaberite vrstu i iznos dopune i vaš pripejd račun može biti automatski dopunjavan na svakih 15 dana, određenog datuma u mesecu ili uvek kada je na njemu manje od 50,00 dinara.

Automatsku dopunu kredita možete da platite zaduženjem redovnog mesečnog računa za postpejd usluge, usluge fiksne telefonije ili putem zbirnog računa.

Vrste dopune

Imate mogućnost da birate iznos i dinamiku automatskog dopunjavanja kredita. Iznos dopune može biti 200, 500 ili 1.000 dinara. U pogledu dinamike dopunjavanja na raspolaganju su vam tri vrste automatske dopune :

 • dopuna na 15 dana - pripejd kredit se automatski dopunjava na 15 dana,
 • dopuna određenog dana u mesecu - pripejd kredit se automatski dopunjava izabranog datuma u mesecu,
 • dopuna kada je iznos pripejd računa manji od 50,00 dinara – uvek kada je iznos pripejd kredita ispod 50,00 dinara vaš pripejd račun će biti automatski dopunjen iznosom koji je odabran.

Maksimalni mesečni iznos automatske dopune koja se plaća sa jednog postpejd, fiksnog ili zbirnog računa je 3.000,00 dinara. Automatsku dopunu kredita sa jednog računa možete da aktivirate za više pripejd brojeva, pri čemu kumulativni mesečni iznos svih dopuna ne može da premaši navedeni iznos od 3.000,00 dinara. Na jednom pripejd broju može biti aktivirana samo jedna automatska dopuna.
Ukoliko vam u nekom trenutku bude odgovarao drugi iznos dopune ili dinamika dopunjavanja, aktiviranu automatsku dopunu uvek možete da izmenite.
Iako je na vašem pripejd broju aktivirana automatska dopuna, uvek možete da izvršite i dopunu pripejd kredita na neki od standardnih načina dopune.

Aktivacija

U zavisnosti od toga da li se plaćanje vrši zaduženjem računa za postpejd usluge, usluge fiksne telefonije ili putem zbirnog računa, automatsku dopunu možete da aktivirate:

 • putem mts vodiča *797# za postpejd i *100# za pripejd korisnike (za plaćanje zaduženjem postpejd računa),
 • slanjem besplatne SMS poruke sa odgovarajućom sintaksom* na 555 (za plaćanje zaduženjem postpejd računa),
 • besplatnim pozivom 0800 100 900 (kod naplate putem računa za fiksnu telefoniju ili zbirnog računa). Pratite uputstvo govornog automata,
 • putem Moj mts aplikacije i portala u okviru opcije Pripejd dopuna/Automatska dopuna.

Postpejd korisnici mogu da aktiviraju automatsku dopunu za jedan ili više pripejd brojeva putem mts vodiča (*797#), u okviru opcije Pripejd dopuna/Automatska dopuna, putem Moj mts aplikacije i portala u okviru opcije Pripejd dopuna/Automatska dopuna ili slanjem SMS poruke na 555.

Pripejd korisnici mogu putem SMS poruke, preko mts vodiča (*100#) ili putem Moj mts aplikacije i portala da pošalju zahtev za aktivaciju automatske dopune koja će biti plaćena zaduženjem postpejd računa. Navedenom postpejd broju biće na saglasnost prosleđen SMS zahtev.

Automatsku dopunu za određeni pripejd broj/brojeve koju želite da plaćate putem računa za fiksnu telefoniju ili zbirnog računa možete da aktivirate besplatnim pozivom 0800 100 900. Poziv treba da uputite sa fiksnog telefona za koji dobijate mesečni račun. Aktivaciju ćete izvršiti lako i jednostavno, dovoljno je da pratite uputstvo sa govornog automata. Za ovu vrstu aktivacije vam je potrebna šifra koja se nalazi u gornjem levom uglu računa (potreban vam je broj do kose crte, npr. 5971111/5).

Bonus iznenađenje!

Korišćenjem usluge automatska dopuna, korisnik može da ostvari i bonus u iznosu od 1.000,00 dinara. Bonus dobijaju pripejd korisnici koji automatsku dopunu koriste najmanje 90 dana u kontinuitetu, pri čemu ukupni dopunjeni iznos treba da bude 600,00 dinara ili više.

Bonus od 1.000,00 dinara je na raspolaganju pripejd korisniku tokom 7 dana od dana dodele i može da se iskoristi za pozive u mts mreži i SMS i internet u domaćem saobraćaju.

Provera stanja bonusa

Kod za proveru stanja bonus kredita, koji je pripejd korisnik dobio po osnovu korišćenja automatske dopune, je *108#.

Provera aktiviranih dopuna

Postpejd korisnik u mts vodiču (*797#) ili slanjem SMS poruke sa tekstom stanje na 555, u Moj mts aplikaciji i na portalu, može da proveri kojim pripejd brojevima plaća dopunu, kao i koja vrsta automatske dopune je aktivirana (iznos i dinamika dopunjavanja).

Ukoliko se naplata dopune vrši sa računa za fiksnu telefoniju ili zbirnog računa, korisnik navedenu proveru može izvršiti pozivom sa fiksnog broja na 0800 100 900, praćenjem uputstva sa govornog automata. Pripejd korisnik može da dobije informaciju koja vrsta automatske dopune (iznos i dinamika dopunjavanja) je aktivirana na njegovom pripejd broju pozivom mts vodiča (*100#) ili slanjem SMS poruke sa tekstom stanje na 555.

Odjava

Osim izmene aktivirane automatske dopune, u svakom trenutku možete da izvršite i odjavu. Ukoliko ste pripejd korisnik, odjavu aktivirane automatske dopune možete da izvršite putem mts vodiča *100#, putem Moj mts aplikacije i portala ili slanjem SMS poruke sa tekstom stop na 555. Ukoliko ste postpejd korisnik, odjavu aktivirane automatske dopune možete da izvršite u postpejd vodiču (*797#), putem Moj mts aplikacije i portala ili slanjem SMS poruke sa tekstom stop (npr. stop 06xxxxxxxx) na 555. Ukoliko se automatska dopuna naplaćuje sa vašeg fiksnog ili zbirnog računa, odjavu može izvršiti pozivom sa fiksnog broja na 0800 100 900 i praćenjem uputstva sa govornog automata.

*SMS Aktivacija

U nastavku je tabela sa oznakom dopune (D1, D2 …) koju je potrebno da navedete u SMS poruci za aktivaciju. Oznaka dopune se razlikuje u zavisnosti od vrste, dinamike i iznosa dopune.

Vrsta dopune
 Dinamika
Iznos
SMS oznaka
Automatska dopuna 200 din
na 15 dana
200 din
D1
Automatska dopuna 200 din
x-tog u mesecu
200 din
D2
Automatska dopuna 500 din
na 15 dana
500 din
D3
Automatska dopuna 500 din
x-tog u mesecu
500 din
D4
Automatska dopuna 1000 din
na 15 dana
1000 din
D5
Automatska dopuna 1000 din
x-tog u mesecu
1000 din
D6
Automatska dopuna od 200 din za kredit & 50 din
/
200 din
D7
Automatska dopuna od 500 din za kredit & 50 din
/
500 din
d8
Automatska dopuna od 1000 din za kredit & 50 din
/
1000 din
D9

Ukoliko ste pripejd korisnik, SMS poruka za aktivaciju treba da sadrži oznaku dopune (D1, D2 …) i postpejd broj od koga tražite da prihvati naplatu. Ukoliko želite da aktivirate dopunu određenog dana u mesecu, potrebno je da navedete datum (od 1. do 28. u mesecu) kada želite da se pripejd kredit automatski dopunjava.

Vrsta postupka
Broj sa koga se šalje SMS
SMS poruka
(oznaka je sadržana u tabeli iznad)
Aktivaciju dopune
pripejd broj
(oznaka) (postpejd broj u formatu 06xxxxxxxx)
Aktivaciju dopune
postpejd broj
(oznaka) (pripejd broj u formatu 06xxxxxxxx)
Aktivacija dopune x. u mesecu
pripejd broj
(oznaka) (dan u mesecu [1 do28]) (postpejd broj)
Aktivacija dopune x. u mesecu
postpejd broj
(oznaka) (dan u mesecu [1 do28]) (pripejd broj)
Izmena dopune
pripejd broj
(oznaka) (postpejd broj)
Izmena dopune
postpejd broj
(oznaka) (pripejd broj)
Izmena u dopunu x-tog u mesecu
pripejd broj
(oznaka) (dan u mesecu [1 do28]) (postpejd broj)
Izmena u dopunu x-tog u mesecu
postpejd broj/
(oznaka) (dan u mesecu [1 do28]) (pripejd broj)
Tekst SMS poruke - PRIMERI
 • D3 06xxxxxxxx - kada pripejd korisnik od postpejd broja 06xxxxxxxx zahteva aktivaciju dopune od 500 dinara na 15 dana,
 • D6 1 06xxxxxxxx - kada pripejd korisnik od postpejd broja 06xxxxxxxx zahteva aktivaciju dopune od 1000 dinara svakog 1. u mesecu,
 • D7 06xxxxxxxx - kada postpejd broj zahteva aktivaciju dopune od 200 dinara kada je kredit na prepaid broju 06xxxxxxxx niži od 50 dinara,
 • D4 20 06xxxxxxxx - kada postpejd broj za prepaid broj 06xxxxxxxx zahteva aktivaciju dopune od 500 dinara svakog 20. u mesecu.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail
Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.