Šta se dešava ukoliko pripejd kredit ne dopunim u predviđenom roku?

Kredit važi 90 dana od aktivacije kartice, odnosno poslednje dopune. Ukoliko pre isteka ovog roka ne dopunite kredit, moći ćete samo da primate pozive i SMS poruke, ali ne i da pozivate i šaljete SMS poruke, a neiskorišćeni deo kredita će biti obrisan. Da biste mogli komunicirate, potrebno je da dopunite kredit. Svakom dopunom kredita u iznosu od 200 dinara i više, uplaćeni iznos se dodaje na neiskorišćeni iznos kredita i period važenja kredita se produžava za narednih 90 dana.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.