Koji je rok važenja pripejd kartice?

Kartica važi 12 meseci od aktivacije, a svakom dopunom njeno važenje se produžava na novih 12 meseci. Express dopuna i Friendly dopuna ne produžavaju rok važenja pripejd SIM kartice.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.