Da li mogu da zadržim isti broj u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe SIM kartice?

Da, možete u našoj poslovnici bez naknade da dobijete novu karticu sa istim brojem telefona. Inicijalnom kreditu na novoj kartici od 25 dinara dodaje se i iznos koji Vam je preostao na staroj kartici. Preporučujemo Vam da krađu ili gubitak SIM kartice odmah prijavite pozivom na 0800 100 100 (registrovani korisnici) ili dolaskom u najbližu poslovnicu kako bismo u što kraćem roku blokirali Vašu SIM karticu i na taj način je zaštitili od neovlašćenog korišćenja.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.