Šta je to IP adresa? Zašto bi mi bila potrebna statička IP adresa?

Svaki računar ili grupa računara povezana na Internet ima svoju IP (Internet Protocol) adresu koja je jedinstvena i koja se koristi za lociranje i identifikaciju pojedinačnih kompjutera. Postoje dva tipa IP adresa - dinamička i statička
Dinamička IP adresa se "slučajno" dodeljuje iz skupa IP adresa predviđenih za tu svrhu, svakom računaru koji se priključuje (loguje). Ovo znači da pri svakoj konekciji na Internet Vaša IP adresa će biti drugačija, što čini da je teže ostvariti sigurne veze sa drugim računarima i serverima.

Statička IP adresa se ne menja. Ukoliko želite statičku IP adresu, potrebno je da se podnesete zahtev u našim poslovnicama. U tom slučaju, IP adresa se neće menjati i prilikom svakog povezivanja na računar ili server, garantovana Vam je autentifikacija.
Skrećemo pažnju da se VPN (Virtual Private Network) mreže i sigurnosni "tuneli" (Secure Tunnels) kroz Internet mnogo lakše i sigurnije prave sa statičkom IP adresom.

Informišite se o svim internet uslugama.

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail