Koliko iznosi zatezna kamata na račun koji je plaćen nakon predviđenog roka za plaćanje?

Zatezna kamata se menja svakog meseca i zavisi od rasta cena na malo, a objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srbije. Informacije o zateznoj kamati možete proveriti na www.cekos.co.rs.

Brzo i jednostavno platite mts račun

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.