Kako da platim mts račun preko Moj mts portala ili aplikacije?

Račun možete da platite online u delu Moj mts/Računi i plaćanja ili putem mobilnog telefona. 

Ukoliko svoje mts račune plaćate putem Moj mts portala ili aplikacije prethodno sačuvanim Mastercard ili VISA karticama, u skladu sa primenom novih bankarskih i kartičnih sigurnosnih protokola, u procesu plaćanja sačuvanom Mastercard ili VISA karticom možete imati i dodatni korak unosa OTP koda u predviđeno polje. Zahtev za unos koda će se pojaviti ako vaša banka izdavalac kartice zatraži tu dodatnu sigurnosnu proveru.

Brzo i jednostavno platite mts račun

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.