Promena postpejd tarife

Kako mi se naplaćuje promena tarife u slučaju da mi je već istekla ugovorna obaveza, ili ako imam ugovor na neodređeno vreme?

Detaljnije

Da li će mi biti aktivirani dodaci za besplatan pristup društvenim mrežama i aplikacijama?

Detaljnije

Da li se prilikom promene tarife automatski aktivira usluga Net Limit?

Detaljnije

Da li mogu da pređem sa stare postpejd tarife na neku od tarifa Morava, Omorika i Soko?

Detaljnije

Da li mi se produžava ugovorna obaveza ako promenim tarifu tokom trajanja postojeće ugovorne obaveze?

Detaljnije

Na koji način mogu da promenim tarifu?

Detaljnije

Ukoliko promenim tarifu, šta se dešava sa preostalim saobraćajem iz stare tarife?

Detaljnije

Posle koliko vremena mi je aktivirana nova tarifa?

Detaljnije

Koliko se naplaćuje promena tarife?

Detaljnije

Koliko često mogu da menjam tarifu u toku meseca?

Detaljnije

Da li mogu da pređem na nižu tarifu od one koju imam u toku trajanja ugovorne obaveze?

Detaljnije

Da li mogu da promenim postpejd tarifu u toku trajanja ugovorne obaveze?

Detaljnije
Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.