Posle koliko vremena mi je aktivirana nova tarifa?

Promena tarife je trenutna i nastupa odmah nakon vašeg zahteva za promenu tarife, bez čekanja 1. u narednom mesecu.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.