Koliko često mogu da menjam tarifu u toku meseca?

U toku meseca moguća je jedna promena tarife.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.