Da li vraćam internet opremu?

Prilikom raskida Ugovora, korisnik je dužan da opremu vrati u poslovnicu u ispravnom stanju i to najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka Ugovora. Ukoliko korisnik ne vrati opremu, ili opremu vrati u neispravnom stanju, na prvom narednom računu, na ime naknade štete, naplatiće se puna cena opreme.

Informišite se o svim internet uslugama.

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail
Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.