Da li mogu dug da platim na rate?

Možete da podnesete zahtev za plaćanje duga na rate bez obzira da li su Vam brojevi u funkciji ili su deaktivirani. Zahtev možete da podnesete u našim poslovnicama, popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, ili slanjem svojeručno potpisane molbe na e-mail adresu info@telekom.rs (za usluge fiksne telefonije) ili mtsinfo@telekom.rs (za usluge mobilne telefonije).

Informišite se o svim uslugama fiksne telefonije.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.