Koji su parametri za podešavanje e-mail klijenta?

Prilikom podešavanja e-mail klijenta, potrebno je na svim mestima gde se traže podaci o korisničkom nalogu ili o korisničkoj e-mail adresi upišete traženi podatak u formatu: @, na primer zdravko@mts.rs

Ostali parametri:

  • POP3 server: mail.mts.rs
  • SMTP server: mail.mts.rs
  • Incoming mail server > Remember password: No
  • Incoming mail server > Log on using Secure Password Authentication: No
  • Outgoing mail server > My server requires authentication: Yes
  • Outgoing mail server > Use same settings as incoming mail server: Yes

Informišite se o svim e-mail uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.