Koji je moj server za slanje pošte (smtp server)?

Server za slanje pošte - Outgoing server (SMTP): mail.mts.rs

Informišite se o svim e-mail uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.