Koji je naziv mog POP servera?

Incoming server (POP3, IMAP): mail.mts.rs
Ovaj server je dostupan na portu 110.

Informišite se o svim e-mail uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.