m:SAT TV - ukidanje TV kanala

Obaveštavamo vas da je 05. juna 2023. TV kanal Realitatea koji se nalazi na poziciji 242, isključen iz m:SAT TV ponude, u okviru rumunskog paketa.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.